Publicat: 29 Mai, 2020 - 09:10
Share

Guvernul Orban a adoptat mai multe măsuri, în cadrul unei ședințe care s-a întins până târziu în noapte. Pe lângă măsurile de relaxare din timpul stării de alertă, Guvernul a adoptat și alte măsuri care privesc domeniul sănătății sau al educației.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 355 Bistriţa'
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Lucrări de intervenţie la pavilionul A - Cămin militar din cazarma 1548 Sibiu'
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor şi pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 'Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500', judeţul Călăraşi

NOTE
NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Caraş-Severin în domeniul public al statului, în vederea constituirii dreptului de administrare în favoarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin.

Tag-uri Institutii: