Publicat: 21 Februarie, 2017 - 11:18

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, în perioada 23 — 24 februarie 2017, la Universitatea 'Transilvania' din Brașov, o sesiune de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS) în intervalul 2014 — 2016.

La această sesiune vor participa peste 100 de experți evaluatori înscriși în RNE ARACIS, alături de membri ai Consiliului ARACIS, președinți și secretari ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS.

Principalele teme care vor fi prezentate și dezbătute pe durata acestei sesiuni sunt următoarele:

a. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ale ARACIS: prezentare generală și compatibilitatea cu noile standarde și linii directoare europene (ESG);

b. Evaluarea externă a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior: prezentare generală (scop, proceduri, calendar, mijloace și instrumente);

c. Elemente de etică și conduită pe durata vizitelor de evaluare externă;

d. Standardele EUR-ACE aplicate la evaluarea externă a programelor de studii din domeniile inginerești: scop, proceduri, instrumente;

e. Bune practici în evaluarea externă instituțională și a programelor de studii universitare de licență/master.

Următoarea acțiune de formare a experților evaluatori înscriși în RNE ARACIS va fi organizată în perioada 16 — 17 martie 2017, la Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu.