Publicat: 8 Iunie, 2017 - 16:38

Secretarul de stat Victor Micula a participat joi, 8 iunie 2017, la sesiunea de deschidere a evenimentului Black Sea and Balkans Security Forum, organizat în perioada 8-9 iunie 2017, la Constanța, de către New Strategy Center, Institutul Diplomatic Român și Universitatea Ovidius din Constanța.

În cadrul alocuțiunii susținute cu această ocazie, secretarul de stat a salutat inițiativa organizatorilor, care oferă un cadru propice pentru dezbateri aprofundate, deschise și pragmatice privind interacțiunile dintre evoluțiile regionale și securitatea euroatlantică.

Secretarul de stat a prezentat o perspectivă extinsă asupra principalilor factori modelatori ai securității, stabilității și dezvoltării din regiunile Mării Negre și din Balcani, în ultimii ani, evidențiind tendințe importante comune acestor regiuni, cu efecte în planul strategic mai larg al stabilității europene și euro-atlantice.

A accentuat cu precădere dimensiunea de securitate în sens cuprinzător, în contextul necesității unei implicări sporite a actorilor europeni și euro-atlantici în soluționarea dificultăților cu care se confruntă regiunea, pentru apropierea progresivă a acesteia de UE (și NATO, în anumite cazuri).

Victor Micula a remarcat rolul special care îi revine României, în acest context: Acești ani sunt decisivi pentru opțiunile politice interne și internaționale ale statelor din Marea Neagră și din Balcani, precum și pentru opțiunile externe care vizează Marea Neagră și Balcanii. Din acest punct de vedere, România poate aduce o contribuție majoră prin politica sa externă.

În context, oficialul MAE a evidențiat principalele repere ale acțiunii de politică externă a României în vecinătate, abordată în ansamblu său, și a detaliat prioritățile externe prin prisma factorilor determinanți pentru securitatea Mării Negre și a Balcanilor de Vest.

Complementar aspectelor de securitate, a fost pusă în evidență valoarea economică a abordării integrate Marea Neagră — Balcanii de Vest, pentru asigurarea unei interconectivități sporite (în domeniul infrastructurilor de tranzit, transport energetic, dar și al fluxurilor investiționale sau a celor digitale), benefică statelor din cele două regiuni, Uniunii Europene în ansamblul său și vitală pentru dezvoltarea pe mai departe a României. A reliefat totodată importanța complementarității acțiunilor UE cu cele ale NATO, evocând potențialul deosebit al acțiunii concertate a celor două organizații în regiunile aflate în atenție.

La conferință participă reprezentanți ai unor instituții centrale românești și din alte state europene, din regiunea Mării Negre și din Balcani, reprezentanți ai NATO, alături de experți din mediile de cercetare și academice românești, regionale și euroatlantice, a căror activitate este concentrată pe temele dezbătute cu ocazia evenimentului — regiunile Mării Negre și Balcanilor de Vest, probleme de securitate într-o abordare trans-regională și globală.

În viziunea organizatorilor, evenimentul Black Sea and Balkans Security Forum — Constanța 2017 se dorește a fi un cadru de reuniune anual care să sprijine aprofundarea și dezvoltarea interacțiunii dintre analiști pe probleme de securitate, actori decidenți, reprezentanți ai mass-media și ai cercurilor academice din regiunile vizate — Marea Neagră și Balcani — de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică.

Evenimentul este organizat de către New Strategy Center, Institutul Diplomatic Român și Universitatea Ovidius, cu sprijinul Primăriei Constanța, al Zonei Metropolitane Constanța și al Diviziei de Diplomație Publică a NATO.