Publicat: 19 Iunie, 2017 - 11:32

Directorul General al Muzeului Național de Artă al României, Călin Stegerean, a adresat o scrisoare deschisă ministrului Culturii și Identității Naționale, Ioan Vulpescu, prin care solicită o întrevedere pentru a-l pune la curent cu "situații problematice la Muzeul Național de Artă al României printre care cele legate de Cumințenia Pământului, bugetul insuficient alocat MNAR în acest an sau situații a căror origine se află în precedentele perioade de management".

redam integral documentul: 

Scrisoare deschisă
Domnului
Ioan Vulpescu
Ministrul Culturii și Identității Naționale

Stimate domnule ministru,

Mă adresez pe această cale deoarece am încercat fără succes să obțin vineri 16 iunie a.c. o întrevedere cu dumneavoastră. Totodată, vă aduc la cunoștință că în repetate rânduri am solicitat, fără succes, să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru a vă pune la curent cu situații problematice la Muzeul Național de Artă al României printre care cele legate de Cumințenia Pământului, bugetul insuficient alocat MNAR în acest an sau situații a căror origine se află în precedentele perioade de management. Acestea privesc presiuni în raport cu anumite relații clientelare existente anterior lunii iunie 2016, echipamente achiziționate anterior anului 2016 și care nu se regăsesc în evidențele contabile ale instituției, situația Galeriei de Artă Orientală, situația unor instalații învechite sau nefuncționale etc.
Subiectul întrevederii era legat de rezultatul evaluării manageriale pentru perioada iunie-decembrie 2016 transmisă de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin adresa cu nr. 501/14.06.2017.
După cum știți acesta este nesatisfăcător și va conduce, dacă contestația depusă în data de 16.06.2017 nu va fi luată în considerare, la încetarea actualului contract de manager al Muzeului Național de Artă al României.
Din punctul meu de vedere susținut cu argumente, organizarea evaluării nu este legală din următoarele motive:
1.    Organizarea evaluării nu a avut loc în termenul prevăzut de lege și de contractul de management încheiat cu autoritatea, respectiv 60 de zile de la depunerea raportului anual de activitate. Astfel, convocarea la interviu s-a făcut prin adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 481/09.06.2017 iar depunerea raportului a avut loc la 01.03.2017.
2.    Constituirea comisiei s-a făcut fără respectarea art. 16 din OUG 189/2008 care prevede înființarea sa în funcție de specificul instituției, cu specialiști din domeniul de activitate al instituției. 
Astfel, din comisie au făcut parte în afara reprezentantului autorității două persoane care nu activează în domeniul muzeelor de artă și nu au pregătire de specialitate în domeniul de activitate al instituției. Acest lucru se poate observa din întrebările formulate de dl. Ioan Cristescu, filolog, din care rezultă necunoșterea unor termeni de specialitate și a specificului activității cu patrimoniu de artă.
3.    Din comisie a făcut parte dl. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, cu care am avut o situație conflictuală pe parcursul acestui an. În fapt, prin dispoziția primarului general al Bucureștiului din 22.03.2017 am fost numit în comisia de evaluarea a managementului Muzeului Național al Literaturii Române dar în fapt nu am participat la aceasta nefiind anunțat la timp. Cu toate acestea am fost solicitat cu insistență să mă prezint la Primăria Capitalei și să semnez procesele verbale finale de evaluare ale comisiei respective deși se știa că nu am participat la lucrările acesteia, fapt pe care l-am refuzat. 
4.    Unele din întrebările comisiei de evaluare au avut un caracter tendențios sau au rezultat din necunoașterea specificului instituției și a programului de management în vigoare, ca de exemplu, reproșurile referitoar la programul de artă contemporană al muzeului deși muzeul deține patrimoniu de artă contemporană sau organizarea expoziției Dragoș Buhagiar în cadrul Festivalului Național de Teatru deși programul managerial prevede participarea cu activități specifice în cadrul unor festivaluri de anvergură. De asemenea, mi-au fost puse întrebări care nu au legătură cu pregătirea mea profesională și cadrul general de examinare, ca de exemplu întrebarea pusă de d-na Doina Banciu referitoare la detalii informatice conținute de site-ul web al muzeului.
5.    Evaluarea nu s-a făcut potrivit art. 36 (2) din OUG 189/2008, respectiv prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal pentru că așa cum rezultă din adresa nr. 501/14.06.2017 concluziile nu se referă la îndeplinirea proiectelor.
Considerând că obiectivele asumate și planul minimal au fost îndeplinite și s-au înregistrat indicatori de performanță superiori anului 2015, respectiv creșteri ale numărului de vizitatori cu 11%, ale veniturilor din activități proprii cu 14% și a numărului de apariții media cu 137% apreciez că această evaluare nu are un caracter obiectiv, este abuzivă și a fost decisă de o comisie constituită ilegal.
O evaluare obiectivă nu se poate realiza ignorând dinamica muzeului înregistrată în ultimele șase luni  ale anului 2016, respectiv cadența expozițională cu cinci expoziții noi, deschiderea către comunitate prin parteneriate active, participarea MNAR pentru prima dată cu lucrări la Bienala de la Veneția, reluarea activității Asociației Prietenii Muzeului, colaborări cu instituții de prestigiu cum este Kunsterlhaus Bethanien, Muzeul Vittoriano de la Roma, Galeria Națională a Ungariei, Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova, o vizibilitate substanțială în mass-media care situează muzeul nostru pe primul loc în totalul referirilor media, profil artă-cultură.
 Aprobarea de către dumneavoastră a rezultatului evaluării nu numai că va gira acțiunile ilegale și abuzive care au avut loc ca urmare a demarării procesului de evaluare a managementului dar va bloca o serie de proiecte expoziționale în țară și străinătate aflate în derulare, va crea o imagine negativă a MNAR și a Ministerului Culturii în raport cu Muzeul Național al Moldovei de la Chișinău, Galeria Națională din Budapesta și Muzeul Vittoriano de la Roma sau în raport cu programe cum este Sezonul România-Franța și Europalia. 
Această evaluare, care nu are în vedere performanțele înregistrate și consecințele negative pe care le generează, va întrerupe un proiect general aflat în derulare care se bucură de susținerea comunității, menit să rezolve multiplele probleme cu care MNAR s-a confruntat în ultimii ani.
Evaluarea la care fac referire se înscrie genul de acțiuni semnalate anul trecut Ministerului Culturii de Comisia Națională a Muzeelor care arăta că managerii „sunt supuşi unor evaluări accentuat nefavorabile, care generează justificate suspiciuni asupra obiectivităţii factorilor de decizie din Ministerul Culturii” fiind „judecaţi pe baza unor grile de criterii şi punctaje care minimalizează deliberat toate activităţile legate de obiectivele şi funcţiile de bază ale muzeului”.
Cu speranța că veți ține cont de aceste aspecte în decizia dumneavoastră vă asigur de deplina colaborare, considerând că stă în puterea dumneavoastră de a rezolva, în interesul general, această situație.

Călin-Alexiu Stegerean
Manager
Muzeul Național de Artă al României