Publicat: 20 Mai, 2013 - 14:27
Share
Prezentăm agenda conferinţei!

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti și SIVECO România S.A organizează Conferinţa dedicată Proiectului educaţional COLABORIS, pentru învățământul superior artistic românesc la Hotel Ibis din Bucureşti.

Cea de-a patra conferinţă dedicată lansării proiectului multi-regional COLABORIS va avea loc pe 23 mai 2013 şi este precedată de alte trei conferinţe de mare succes desfăşurate la Iaşi, pe 20 martie si 16 mai 2013, şi la Bucureşti, pe 28 martie 2013.

Proiectul se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității ofertei educaționale a învățământului superior din domeniul Design, la nivelul regiunilor Nord-Est și București-Ilfov, printr-o mai bună corelare a programelor de licență și masterat cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii și facilitarea accesului la programele academice prin implementarea de soluții software în activitățile de predare și învățare.

Dintre temele abordate:

- „Sisteme educaţionale integrate”;

- „Platforme de eLearning (învăţământ în mediul digital)”;

-  „Cursuri interactive”;

-  „Educaţie online”;

- „Iniţiative finanţate de Uniunea Europeană”;

- „Oportunităţi educaţionale în mediul universitar şi metode educaţionale moderne”.

In cadrul acestei conferinte, key speaker va fi Radu Jugureanu, directorul Departamentului AeL e eContent SIVECO Romania SA.

Radu Jugureanu este unul dintre primii utilizatori de INTERNET din Romania si promotor al introducerii calculatorului ca mijloc didactic si a publicat peste 50 de lucrari stiintifice in domeniul utilizarii calculatorului in procesul didactic, standardizare a procesului de dezvoltare de continut educational multimedia interactiv, profit cognitiv prin resurse multimedia in procesul de invatare, realitate virtual si invatare bazata pe proiect.   In 2005, la Summit-ul Mondial pentru Societatea Informationala, continutul educational multimedia dezvoltat de echipa de eLearning din SIVECO Romania, condusa de Radu Jugureanu, a castigat titlul de "Cel mai bun continut educational din lume"  la categoria e-Learning, fiind selectat din 20.000 de proiecte din 168 de tari."

Agenda conferintei:

09.30 - 10.00 - Primirea invitaților – welcome coffee

10.00 - 12.00 - Sesiunea I-a de comunicări

10.00 – 11.00  - Partea I-a

Reprezentanți ai SIVECO România SA:

1.            Prezentare firmă și rol în proiect.

2.            Software educațional modern și principiile digitizării.

3.            Generarea cursurilor digitale - exemple practice.

4.            Portalul şi Platforma de eLearning.

5.            Concluzii.

Sesiune de întrebări şi răspunsuri la dispoziţia publicului.

11.00 – 12.00 - Partea II-a

Sesiune moderată de Beneficiar, UAGE Iasi

•  Prezentarea proiectului POSDRU ID 63661. Obiective. Context. Rezultate anticipate. Rezultate obţinute până în prezent. Activităţile proiectului, detaliere conţinut profesional. Etapele următoare. Proiectul ca proiecţie în viitor.

Beneficiari ai proiectului (membri ai echipei de experţi, studenţi)

• Importanţa proiectului (perspectiva organizaţională, perspectiva didactică, perspectiva beneficiarului student).

Sesiune de întrebări şi răspunsuri la dispoziţia publicului.

12.00 - 13.00 – Pauza de prânz

13.00 - 14.00 – Sesiunea a II-a de comunicări