Publicat: 8 Septembrie, 2013 - 16:15
Share

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a participat, în perioada 6 - 7 septembrie 2013, la reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care s-a desfăşurat la Vilnius, Lituania. Pe agenda reuniunii au figurat: Politica de Securitate şi Apărare Comună a UE, Parteneriatul Estic, Vecinătatea Sudică și Procesul de Pace din Orientul Mijlociu (PPOM).
În ceea ce privește evoluţiile din Vecinătatea sudică a Uniunii, o atenţie deosebită a fost acordată situaţiei din Siria şi PPOM (Procesul de Pace din Orientul Mijlociu). La discuţiile din data de 7 septembrie 2013 a participat şi secretarul de stat SUA, John Kerry. Referitor la situaţia din Siria, miniştrii au condamnat utilizarea armelor chimice şi efectele devastatoare ale acestora asupra populaţiei siriene, subliniind totodată necesitatea unei reacţii ferme a comunităţii internaţionale. De asemenea, a fost confirmat angajamentul de a coopera în vederea identificării unei soluţii politice la criza siriană, care a generat, până în prezent, peste 100.000 de victime şi cel puţin două milioane de refugiaţi.
În intervenţia sa, ministrul Titus Corlăţean a reiterat poziţia publică deja cunoscută a României, subliniind solidaritatea afirmată de țara noastră cu aliații și partenerii strategici și evidenţiind principiul inexistenţei impunităţii din perspectiva dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU faţă de utilizarea armelor chimice.
Totodată, a fost discutată situația la zi privind Procesul de Pace în Orientul Mijlociu, prilej cu care miniştrii europeni au exprimat aprecieri pentru eforturile Administraţiei SUA, ale secretarului de stat John Kerry, pentru reluarea negocierilor directe israeliano-palestiniene şi au confirmat angajamentul Uniunii de a sprijini în continuare procesul demarat în iulie 2013. Ministrul Titus Corlăţean a menționat demersul României în plan bilateral, atât cu partea israeliană, cât și cu partea palestiniană de susținere a angajării celor două părți în procesul de negociere, pentru a fructifica fereastra de oportunitate generată de inițiativa americană. Totodată, a susținut necesitatea ca UE să joace un rol constructiv în acest context complex al relansării negocierilor directe israeliano-palestiniene, care să faciliteze și să susțină procesul de ansamblu din Orientul Mijlociu.
Miniştrii de externe au avut un schimb de opinii privind evoluţiile din vecinătatea estică a UE, în perspectiva summit-ului Parteneriatului Estic din noiembrie 2013, de la Vilnius. A fost exprimată necesitatea menţinerii sprijinului şi angajării europene cu partenerii PaE în parcursul lor european. Miniștrii au pledat pentru posibilitatea ca statele partenere să își poată defini opțiunea în mod liber și suveran, iar aceasta să le fie respectată de toți actorii internaționali, și pe de altă parte să demonstreze în continuare angajamentul pentru parcursul european.
În același timp, este necesară respectarea principiului diferențierii și confirmarea progreselor înregistrate individual de fiecare partener în parte. În context, ministrul Titus Corlăţean, alături de omologii săi, a evidențiat necesitatea obținerii unor rezultate cât mai ambițioase la Summit-ul de la Vilnius, care să reflecte progresul realizat de unele dintre statele partenere. În ceea ce privește Republica Moldova, mesajul european transmis a fost de apreciere faţă de progresele reale înregistrate pe toate palierele şi de sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor sale europene, pe parcursul mandatului actualei Comisii Europene.
În pregătirea Consiliului European din decembrie 2013, miniștrii au avut o dezbatere privind Politica de Securitate şi Apărare Comună a UE. Ministrul Titus Corlăţean a reliefat prezența substanțială a României în cadrul misiunilor UE şi a pledat pentru susținerea unei abordări geografice echilibrate în procesul de planificare a misiunilor PSAC, care să acorde o atenție specială zonelor de instabilitate din vecinătatea imediată a UE. În egală măsură a evidențiat valoarea adăugată pe care ar avea-o lansarea unui proces de revizuire a Strategiei Europene de Securitate, precum și importanța relansării industriei europene de apărare, care să susțină profilul de securitate al UE, dar și să genereze creștere economică și noi locuri de muncă. În acelaşi timp a insistat pentru reflectarea în strategia de securitate revizuită, a importanţei deosebite pe care trebuie să o aibă parteneriatul trans-atlantic şi cooperarea UE –NATO. Toate acestea pot contribui la reflectarea în mod adecvat, a noului mediu internațional, la creșterea eficacității și vizibilității acțiunii europene la nivel global şi la consolidarea profilului de actor internațional al UE.
În marja celor două zile ale reuniunii, ministrul Titus Corlăţean a avut o serie de întrevederi cu omologi din statele membre UE şi cu secretarul de stat John Kerry.