Publicat: 11 Septembrie, 2014 - 11:11
Share

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea alături de Erzsebet Dane, adjunct al Avocatului Poporului și Roxana Gavrilă și Andreea Băicoianu, consilieri, s-au întâlnit în data de 9 septembrie 2014, cu o delegație a Comitetului Helsinki Norvegian, compusă din Bjorn Engesland — secretar general, Gunnar Ekelove-Slydal — adjunct al secretarului general, Csilla Czimbalmos și Lillian Solheim — manageri de proiect.

În cadrul întrevederii membrii delegației au prezentat, pe scurt, obiectivele Comitetului Helsinki Norvegian — organizație pentru drepturile omului cu sediul în Oslo, care activează pentru promovarea și respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice în zona OSCE.

Membrii delegației au declarat că scopul vizitei în România îl constituie evaluarea situației generale din România din perspectiva drepturilor omului, cu un accent special pe situația minorității roma în zonele înconjurătoare ale Bucureștiului și Clujului, în cadrul unui proiect care are ca scop documentarea în ceea ce privește situația minorității roma în 3 țări europene, precum și emiterea de recomandări pentru autoritățile care pot adopta politici bazate pe drepturile omului.

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a subliniat că una din prioritățile imediate ale instituției o constituie întâlnirile directe cu cetățenii din diferite zone ale țării. Domnia sa a reiterat deschiderea totală a Avocatului Poporului către societatea civilă și organizațiile neguvernamentale.

În cadrul întâlnirii, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a făcut o prezentare succintă a noilor modificări ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționare a instituției Avocatul Poporului în urma adoptării Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 48/2014, și anume: înființarea Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție și crearea Serviciului de contencios constituțional și administrativ, al cărui scop îl constituie, între altele, atacarea în instanțele de contencios a actelor administrative ilegale.

Avocatul Poporului a amintit sprijinul de care are nevoie instituția pentru a implementa noul Domeniu privind prevenirea torturii în locurile de detenție, solicitând suport din partea comitetului Helsinki Norvegian în susținerea demersurilor instituției Avocatul Poporului în cadrul anumitor programe punctuale, cu finanțare europeană.

Adjunctul Avocatului Poporului, doamna Erzsebet Dane a amintit de asemenea, schimbările pozitive survenite odată cu adoptarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 48/2014, punând accent pe situația cetățenilor aparținând minorităților naționale, cu domiciliul sau reședința în unități administrativ teritoriale în care au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, care pot prezenta petiții în limba maternă și primesc răspuns în limba română și în limba maternă.

Totodată, doamna Erzsebet Dane, adjunct al Avocatului Poporului a prezentat probleme punctuale privind situația etniei rome și a subliniat faptul că numărul redus al petițiilor primite de la această etnie este influențat de creșterea adresabilității cetățenilor față de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, autoritate de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar și garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării și care, spre deosebire de instituția Avocatul Poporului poate aplica sancțiuni. În același context, s-a menționat că majoritatea problemelor referitoare la romi provin din sesizările din oficiu ale instituției.