24 ianuarie 2022

10 autobuze electrice şi 13 staţii de încărcare vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor din municipiul Alexandria

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, a semnat în data de 28 decembrie 2021, contractul de furnizare a 10 autobuze electrice şi 13 staţii de încărcare cu S.C. BMC TRUCK&BUS S.A., în cadrul proiectului „Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m şes, Alexandria, Brăila, Constanţa, Dr. Tr. Severin, Focşani, Slobozia”, cod SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, aferent Axei prioritare 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Livrarea produselor achiziţionate se va face în trei etape.

Valoarea totală a proiectului este în valoare de 197.678.206,65 lei iar valoarea aferentă U.A.T. Municipiul Alexandria este de 29.064.035,51 lei, astfel:
– 21.474.430,18 lei valoare eligibilă nerambursabilă F.E.D.R.;
– 3.284.324,62 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
– 505.280,71 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
– 3.800.000,00 lei, valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Valoarea totală eligibilă a proiectului pentru U.A.T. Municipiul Alexandria este în valoare de 25.264.035,51 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reşedinţă de judeţ partenere, respectiv Alexandria, Brăila, Constanţa, Drobeta Turnu Severin, Focşani şi Slobozia, eficient, ecologic şi modern care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon şi creşterea atractivităţii transportului public în comun, prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi S.T.I. – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal şi creşterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun de pe 15 rute de transport public operaţionale din Municipiul Alexandria, Municipiul Brăila, Municipiul Constanţa, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Municipiul Focşani şi Municipiul Slobozia, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depăşite fizic sau moral), cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m – lungime maximă 10,85 m).

Pentru Municipiul Alexandria vor fi achiziţionate un număr de 10 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, însoţite de 3 (trei) staţii de încărcare rapidă şi 10 (zece) staţii de încărcare lentă.

Autobuzele electrice vor circula pe rutele: Ruta 1A, I.A.I.A. – KOYO (3 Autobuze electrice), Ruta 1B, I.A.I.A. – HAN (3 Autobuze electrice), Ruta 2, CIMITIR SF. ALEXANDRU – HAN (1 Autobuze electrice), Ruta 3A, I.A.I.A. – CIMITIR SF. ALEXANDRU (1 Autobuze electrice), Ruta 3B, CIMITIR SF. ALEXANDRU – KOYO (2 Autobuze electrice).

Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planşeu jos (podea integral coborâtă), facilităţi pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant de şes.

Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la creşterea numărului de pasageri ce utilizează mijloacele de transport public urban în România.

Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice,
Vîrban Liliana