3 decembrie 2021

10 posturi de soldat profesionist (servant), scoase la concurs

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi o pregătire fizică foarte bună – acestea sunt două dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii care vor să devină soldaţi profesionişti (servanţi) în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu. Ieri a început perioada de înscriere a candidaţilor pentru ocuparea unuia dintre cele 10 posturi vacante.

Un alt criteriu important se referă la faptul că pe aceste locuri pot candida şi persoane care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate trebuie să transmită toate documentele necesare, exclusiv în format electronic la adresa de e-mail recrutare@isugiurgiu.ro, astfel:

– cererea de înscriere, completată olograf şi lizibil, până la data de 27.11.2021, ora 16:00;

– celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, în volum complet, până la data de 04.12.2021, ora 16:00.

Precizăm faptul că ataşamentele nu trebuie să depăşească 40 Mb.

După evaluarea dosarelor, candidaţii vor susţine două probe eliminatorii pentru verificarea existenţei unor fobii incompatibile cu sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile posturilor, astfel:

– „urcarea pe scară” – pentru verificarea acrofobiei (frică extremă de înălţime);

– „deplasare în subsol întunecat” – pentru verificarea existenţei claustrofobiei şi acluofobiei (frica de a fi închis într-o cameră sau într-un spaţiu mic / teamă patologică de întuneric sau de locuri întunecoase).

Candidaţii care vor depăşi probele eliminatorii, vor participa la următoarea etapă – evaluarea performanţei fizice, care constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ. Acesta poate fi urmărit accesând https://fb.watch/9sgkAKg2Le/.

Menţionăm faptul că toate probele de concurs vor fi susţinute la centrul de selecţie constituit la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” Bucureşti-Ilfov, din Calea 13 Septembrie nr.135, sector 5, Bucureşti, conform unui grafic ce va fi afişat, în timp util, la avizierul inspectoratului şi pe pagina de internet (www.isugiurgiu.ro).

Pentru informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestor posturi, accesaţi pagina www.isugiurgiu.ro, secţiunea „Carieră”.

Detalii: http://www.isugiurgiu.ro/doc/Anunturi/ANUNT-%20organizare%20concurs%20pentru%20recrutarea%20in%20vederea%20angajarii%20in%20corpul%20soldatilor%20si%20gradatilor%20profesionisti..pdf

Comunicat de presă – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice