Publicat: 4 Noiembrie, 2019 - 13:23
Share

Aniversarea a 100 de ani de existenţă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca reprezintă un moment semnificativ în viaţa academică şi culturală naţională întrucât este, pe de o parte, un prilej de apreciere a generaţiilor de profesori care au onorat această instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, iar, pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocaţia şi valoarea Universităţii în contextul societăţii contemporane.

Înfiinţarea acestei prestigioase Universităţi româneşti, precedată în acest oraş de alte instituţii academice, coincide cu realizarea României Mari, reprezentând împlinirea unei aspiraţii naţionale şi constituind, totodată, un model de colaborare interetnică, interculturală şi interconfesională. Funcţionarea a patru facultăţi de Teologie în cadrul acestei Universităţi, caz unic în Universităţile europene, are la bază respectul, dialogul şi cooperarea fructuoasă a cultelor religioase din ţara noastră, în scopul edificării moral-spirituale a tinerelor generaţii de studenţi.

În spiritul tradiţional al învăţământului academic românesc, Universitatea are menirea sau vocaţia să formeze personalităţi competente şi întreprinzătoare, promovând o cunoaştere pentru acţiune, utilă nu doar pentru şcoală, ci şi pentru calitatea vieţii umane în societate. În acelaşi timp, ea are şi vocaţia de a fi un spaţiu al dialogului şi de valorificare a reflecţiei în întâlnirea dintre ştiinţă, filosofie, teologie, artă şi cultură. Mai ales în contextul lumii de astăzi, când asistăm la o fragmentare accelerată a domeniilor ştiinţei şi la o hiperspecializare a educaţiei, este nevoie de recuperarea şi de valorificarea perspectivei interdisciplinare a cunoaşterii în folosul vieţii umane.

De asemenea, în mediul universitar de astăzi este necesară promovarea dorinţei de a fructifica propriile tradiţii naţionale în dialog cu realizările ştiinţifice şi cu tradiţiile altor popoare.

În acest sens, apreciem activitatea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca de a contribui la intensificarea cooperării academice în plan naţional şi internaţional.

Prezenţa Facultăţii de Teologie Ortodoxă în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai contribuie la apropierea şi cooperarea dintre Biserică şi Universitate, dintre credinţă şi cultură, teologie şi ştiinţă, depăşindu-se divergenţe artificiale şi descoperindu-se bucuria dialogului şi utilitatea cooperării, pentru binele societăţii.

În încheiere, felicităm pe organizatorii evenimentului solemn de aniversare a 100 de ani de la înfiinţarea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pe profesorii şi studenţii acestei Universităţi, rugându-ne Milostivului Dumnezeu să binecuvinteze şi să ajute pe toţi cei care lucrează în această înaltă instituţie academică şi contribuie la afirmarea valorilor academice româneşti, la nivel naţional şi internaţional.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Geo: