Publicat: 1 Decembrie, 2017 - 11:25

Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la eroicele lupte de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. În acest context, cei peste 3.500 de militari şi specialişti pe care îi veţi vedea astăzi vor defila în cadrul Paradei militare în cinstea Zilei Naţionale, precum şi în memoria eroilor care au luptat în Marele Război, act decisiv pentru împlinirea obiectivului Unirii de la 1 decembrie 1918.
Ne înclinăm, de asemenea, cu adâncă recunoştinţă în faţa jertfei eroilor Armatei României din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi, totodată, aducem pios omagiu de recunoştinţă eroilor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest, Irak şi Afganistan şi pe timpul executării misiunilor de pe teritoriul naţional.
1 Decembrie este simbolul unităţii naţionale, al reconcilierii şi slăvirii eroilor care au luptat pentru reîntregire. Astăzi, ca şi la 1918, armata este un factor de stabilitate important, respectat în societate. Misiunea ei este aceeaşi: apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a unităţii şi democraţiei constituţionale ale României.
Militarii români îşi apără ţara de multe ori dincolo de frontierele ei. Ei sunt adevăraţi ambasadori ai ţării, în numele căreia contribuie, alături de armatele aliate şi partenere, la efortul global de securitate.

Dispozitivul de defilare este constituit din blocuri de paradă, organizate pe detaşamente, cu trupe şi tehnică ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii. De asemenea, participă la parada de 1 Decembrie Asociaţia Tradiţia Militară, membră a  Uniunii Europene a Asociaţiilor Istorico-Militare.
Efectivele Ministerului Apărării Naționale participante la paradă vor purta noua ținută combat, care, din acest an, a intrat în dotarea Armatei României. Elevii și studenții militari vor defila în ținuta de oraș.
Şi la parada din acest an, comunicaţiile sunt asigurate de structurile de comunicaţii şi informatică din Ministerul Apărării Naţionale şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Comandantul paradei este generalul-locotenent Adrian TONEA, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării. În urmă cu 100 de ani, bunicul său își făcea datoria față de Țară pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial, iar tatăl său, în cel de-Al Doilea Război Mondial, a parcurs prin luptă drumul de jertfă și glorie al Armatei Române.
Generalul-locotenent Adrian Tonea a cunoscut consacrarea profesională în 2011, cu preluarea funcţiei de comandant al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată “Unirea Principatelor”, de la Focşani. În 2012, a executat, împreună cu militari din marea unitate pe care o conducea, o misiune extrem de dificilă în teatrul de operaţii din Afganistan. Astfel, timp de 8 luni, a fost comandantul contingentului naţional şi locţiitorul pentru operaţii NATO al comandantului Forței Întrunite din Provincia Zabul. 
În 2014, a preluat comanda Diviziei 4 Infanterie „Gemina” de la Cluj-Napoca, iar, în ianuarie 2015, a fost numit locţiitor al şefului Statului Major al Apărării, a doua funcţie în ierarhia Armatei României.

Defilarea terestră debutează cu trei detaşamente care amintesc de tradiţiile militare ale poporului român.
Drapelele de epocă. Purtate de tinerii militari ai Brigăzii 30 Gardă “Mihai Viteazul”, sub comanda locotenentului Daniel Pîslariu, defilează acum prin faţa dumneavoastră drapelele de epocă. Acestea aparţin unităţilor care au scris pagini de glorie pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial şi reprezintă parte din istoria neamului.
Detaşamentului drapelelor de epocă îi urmează detaşamentul militarilor care poartă uniformele Primului Război Mondial.
Sub comanda locotenentului Răzvan Cătană, 18 militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, defilează în uniforma specifică Armatei României din Primul Război Mondial. Uniforme de ofiţer, subofiţer şi soldat, în onoarea tuturor celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Pentru îndeplinirea idealurilor naţionale de unitate şi independenţă.  
Uniformele şi echipamentul sunt replici, şi aparţin Regimentului 6 Infanterie “Mihai Viteazul”, Regimentului 4 Artilerie şi Regimentului 9 Vânători de Munte, numărul unităţii fiind brodat pe epolet. Armele, carabine model 1891, sunt originale.
Defilează acum Asociaţia Tradiţia Militară, grupul de reconstituire istorico-militară care reprezintă România la Uniunea Europeană. Anul acesta, un pluton al  Asociaţiei a defilat la Chişinău de Ziua Naţională a Republicii Moldova. În acest bloc de paradă defilează, tot în uniforme româneşti, 4 membri ai Asociaţiei Deutsches Freikorps şi 4 membri ai Asociaţiei Culturale Tomis.
Comandantul detaşamentului, Mircea Stoica, poartă uniformă de căpitan de vânători de munte şi sabia de paradă, tip Solingen, model 1895. Are Brevet de Paraşutist Militar din anul 1997. Mircea Stoica a fost decorat de Preşedintele Italiei cu Ordinul Steaua Italiei, în grad de cavaler.
Detaşamentul poartă uniformele şi echipamentul Armatei  României din anii 1915-1918: de Infanterie, de Grăniceri şi de Vânători de Munte. Atât de ceremonie, cât şi de campanie. Numeroase efecte şi accesorii de epocă sunt originale.

Defilarea structurilor din compunerea Statului Major al Apărării este deschisă de generalul de flotilă aeriană Vasile TOADER, locţiitor al şefului Statului Major al Apărării pentru operaţii şi instrucţie, veteran al teatrului de operații Afganistan.
Generalul Toader a făcut parte din prima generație de ofițeri care au ocupat funcții în comandamente NATO și are o vastă experiență în operații și exerciții internaționale. În prezent, ocupă funcţia de locţiitor al şefului Statului Major al Apărării pentru operaţii şi instrucţie.
Generalului de flotilă aeriană Toader îi urmează purtătorul Drapelului de Luptă al Statului Major al Apărării şi purtătorii steagurilor de identificare ale Forţelor Terestre, Aeriene, Navale, al Comandamentului Logistic Întrunit şi al Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii.

Intră în Piaţa Arcului de Triumf steagurile de identificare ale unităţilor participante la misiunile din teatrele de operaţii.
Aparţinând în majoritate Forţelor Terestre, dar şi Forţelor Navale,  Comandamentului Logistic Întrunit, Brigăzii de Operații Speciale şi Brigăzii de Informaţii Militare, steagurile sunt purtate de militarii Batalionului 313 Cercetare în Adâncime „Burebista”, unitate de elită a Forţelor Terestre Române.

Defilează acum FORŢELE PENTRU OPERAŢII SPECIALE, componenta armatei destinată să execute cu mare precizie operaţii speciale independente sau în sprijinul forţelor convenţionale.
Comandantul blocului de paradă al Brigăzii 6 Operaţii Speciale „Mihai Viteazul”, este colonelul Dacian Tiberiu ŞERBAN, cu o bogată experienţă în teatrul de operaţii Afganistan. 
Blocul de defilare al brigăzii este alcătuit din militari echipaţi în uniforma de luptă pentru medii de deşert şi aride.
Unităţile din compunerea brigăzii sunt încadrate cu luptători riguros selectaţi şi antrenaţi, astfel încât să facă faţă efortului fizic şi psihic prelungit, în medii solicitante, utilizând echipamente specifice şi tactici adecvate acestei structuri de forţe. Brigada 6 Operaţii Speciale „Mihai Viteazul” şi structurile subordonate participă din anul 2006, în mod constant, la misiuni specifice în teatrul de operaţii din Afganistan.

Intră în Piaţa Arcului de Triumf Drapelul de Luptă al Brigăzii de Informaţii Militare “Mareşal Alexandru Averescu”. Detaşamentul Brigăzii este comandat de colonelul Ionel IRIMIA, comandantul Brigăzii de Informaţii Militare, participant la trei misiuni în teatrele de operații.
Profesionalismul acestor militari, demonstrat prin modul în care şi-au îndeplinit misiunile, a fost apreciat în mod constant de partenerii de coaliţie şi a contribuit într-un mod remarcabil la creşterea prestigiului şi credibilităţii Armatei României. Structurile de informaţii militare ale Brigăzii dislocate în teatrele de operaţii şi-au desfăşurat misiunile continuu, pentru asigurarea sprijinului cu date şi informaţii obţinute prin tehnici şi procedee specifice a operaţiilor conduse de NATO în cadrul coaliţiilor multinaţionale, precum şi pentru protecţia contingentelor naţionale participante la misiuni.

Şi în acest an, defilează un detaşament format din militari răniţi în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest, Irak şi Afganistan. Detaşamentul este comandat de căpitanul Adrian Ciprian IRICIUC, rănit în Afganistan și medaliat cu bronz la proba de canotaj în sală la Jocurile militare paralimpice Invictus 2017 din Canada.
Din cadrul detaşamentului fac parte şi alți militari răniţi care au participat la jocurile militare paralimpice Invictus 2017 din Canada, unde au obţinut rezultate deosebite.
Din 1996 şi până în prezent, 29 de militari şi-au sacrificat viaţa pentru ţară, iar astăzi 25, din cei aproximativ 180 de răniţi, dau onorul de Ziua Naţională a României.