Publicat: 4 Iunie, 2020 - 10:11
Share

La 4 iunie 2020 se împlinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, tratat care a consfinţit, printre altele, traseul frontierei de vest a României, după încheierea Primului Război Mondial.

Conferinţa de Pace de la Paris, 1919-1920, s-a impus în istoria relaţiilor internaţionale, în primul rând, prin importanţa hotărârilor sale, care au schimbat nu numai harta Europei, dar şi soarta unor naţiuni, inclusiv a naţiunii române.

"Românii - se arată într-un referat întocmit de John F. Carter Jr. - trăiesc astăzi pe locurile unde au trăit cu cincisprezece secole în urma strămoşii lor daci şi romani".

Pornind de la poziţia diplomatului american, mai sus exprimată, precum şi de la poziţiile reprezentanţilor celorlalte puteri s-a luat în considerare, în trasarea frontierei de vest a României faţă de Ungaria şi Serbia elemente de ordin etnic, istoric, economic, cultural şi de ordin strategic-militar. În linii generale, frontiera trasată avea în vedere revendicările româneşti, dar era puţin mai la răsărit de linia acceptată prin Tratatul din august 1916.

La 12 mai 1919, Consiliul celor Patru a aprobat traseul frontierei între România şi Ungaria, care a rămas neschimbat şi după ce, la începutul anului 1920, delegaţia ungară a luat la cunoştinţă şi a exprimat propriul punct de vedere. Fixarea liniei de frontieră nu a însemnat însă şi sfârşitul greutăţilor pe care România le avea de înfruntat pentru a vedea realizată şi în fapt unirea Transilvaniei şi a tuturor teritoriilor locuite de românii din fosta dublă monarhie cu Ţara.

Când, la 4 iunie 1920, la Trianon a fost semnat Tratatul de pace cu Ungaria, la Bucureşti nu au fost manifestaţii exuberante de satisfacţie, reacţia calmă, demnă având explicaţii multiple şi complexe. Românii considerau recunoaşterea Unirii un fapt de normalitate care trebuia să se întâmple, mai devreme sau mai târziu, pentru că ideea de unitate românească era săpată adânc în conştiinţa lor de o istorie lungă de secole.

Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte tratatele de pace fiind încheiate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în 10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) şi cu Turcia (la Sevres, semnat la 4 iunie 1920 şi repudiat apoi, fiind înlocuit cu tratatul de la Lausanne).

Publicul interesat de istoria României şi cea Universală este invitat să urmărească un interesant documentar care creionează, în linii mari, drumul parcurs de România până la momentul 4 iunie 1920.

Documentarul va putea fi urmărit începând cu data de 4 iunie 2020 pe:

https://www.muzeuparvan.ro;

https://www.youtube.com/channel/UCTwA4HsW7ARRi7TV4GuMwhw?view_as=subscri...

https://www.facebook.com/muzeul.vasileparvan

Bârlad,
4 06 2020

Director,
dr. Mircea Mamalaucă
 

Tag-uri Institutii: