7 iulie 2022

100 de ONG-uri în autism cer Guvernului României, Ministrului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate deblocarea banilor pentru decontarea terapiei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

200 milioane lei au fost irosiţi în anul 2021 din cauza incapacităţii autorităţilor competente de a elabora şi implementa programul naţional de sănătate destinat persoanelor cu tulburări de spectru autist (TSA), deşi a fost reglementat încă din anul 2020 prin OUG nr.25/2020, iar ulterior prin OUG nr.145/2020. Această sumă era suficientă pentru acoperirea a 1,5 milioane de şedinţe de terapie, peste 3500 de persoane fiind lipsite în mod nejustificat de accesul la terapia zilnică.

Prin solicitarea depusă organizaţiile care reprezintă peste 40 000 persoane cu autism şi familiile acestora atrag atenţia Guvernului, Ministrului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate că termenul asumat pentru elaborarea şi implementarea acestui program a fost din nou încălcat. În urma acestui angajament, proiectul hotărârii de guvern privind programele naţionale de sănătate a primit avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social.

Cu prilejul dezbaterilor pentru emiterea avizului CES, reprezentanţii MS şi CNAS, prezenţi la şedinţa din 22.03.2022, şi-au asumat un termen de 90 de zile pentru completarea hotărârii de guvern privind programele naţionale de sănătate, termen ce s-a împlinit la data de 22 iunie 2022.

Persoanele cu TSA şi familiile lor se simt din nou înşelate, amăgite, minţite şi abandonate de autorităţile competente ale căror promisiuni au durat fix până la obţinerea avizului necesar din partea societăţii civile, se menţionează în petiţia transmisă pe 22 iunie.

De asemenea, la data de 6 mai 2022 s-a împlinit şi termenul legal de 45 de zile reglementat prin Legea nr. 58/2022 în care Ministerul Sănătăţii trebuia să aprobe procedura de autorizare şi evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor ca furnizori de servicii conexe actului medical destinate persoanelor cu TSA. Această procedură este absolut necesară pentru ca organizaţiile neguvernamentale să poată oferi beneficiarilor servicii de terapie decontate prin programul naţional de sănătate destinat persoanelor cu TSA.

La mai mult de 2 ani de la reglementarea programului în Legea nr.95/2006, comunitatea persoanelor cu TSA încă aşteaptă ca autorităţile competente să îşi îndeplinească obligaţiile legale privind implementarea acestuia, iar fiecare zi de întârziere înseamnă scăderea şanselor la recuperare.

Surse:

https://helpautism.ro/petitii/Petitie-ONG-uri-subprogram-pe-TSA-22-iunie-2022-PM.pdf

https://helpautism.ro/petitii/Petitie-ONG-uri-autism-subprogram-pe-TSA-22-iunie-2022-MS-si-CNAS.pdf

www.helpautism.ro

Asociaţia Help Autism