Publicat: 17 Aprilie, 2019 - 13:29
Share

Informare privind remedierea situaţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar care deţin grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă şi fără canalizare

Autorizarea sanitară a construcţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi îndeplinirea standardelor în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor şcolare într-un cadru sigur şi modern reprezintă, încă din anul 2017, două dintre priorităţile Executivului.

În vederea asigurării unui sistem educaţional de calitate, prin elaborarea de politici publice integrate, în acord cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Educaţiei Naţionale a întreprins următoarele demersuri în ultimii doi ani:

În anul 2019, în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) la Capitolul Cheltuieli de capital, Titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, a fost alocată suma de 65 milioane lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor în cele 1.180 de unităţi de învăţământ care funcţionează, în prezent, cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcţiilor de învăţământ.

Este în curs de promovare o hotărâre de Guvern care reglementează cadrul pentru repartizarea acestor fonduri unităţilor-administrativ-teritoriale, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, în anul 2019.

În anul 2017, în reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat funcţionau 2.219 unităţi de învăţământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă şi fără canalizare. Dintre acestea, 730 de unităţi de învăţământ au fost cuprinse în finanţare prin diferite programe gestionate de către MDRAP* (PNDL I si II), MF (POR) şi MEN (PRET - program prin care au fost construite grădiniţe noi, dotate corespunzător).

Drept urmare, în anul 2018 au rămas 1.489 de unităţi de învăţământ cu grupuri sanitare în exteriorul construcţiilor. Pentru 309 dintre aceste unităţi de învăţământ, situaţia neconformă a fost remediată.

De asemenea, în anul 2019 vor continua lucrările începute în anii trecuţi la circa 5.095 de unităţi de învăţământ preuniversitar cuprinse în programele derulate prin MDRAP (PNDL I, PNDL II, AFIR şi prin POR).

Prin coordonarea Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare si Universitare (UMPMRSU), Ministerul Educaţiei Naţionale derulează Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii în România (PRET), ale cărui obiective sunt reabilitarea şi construcţia de grădiniţe. De asemenea, este în derulare şi Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare (PRIS), prin intermediul căruia sunt realizate reabilitarea şi construcţia de unităţi din învăţământul preuniversitar.

În perioada 2017 - 2019 prin Proiectul Reforma Educaţiei Timpurii în România au fost finalizate lucrările pentru 64 de grădiniţe, iar prin Proiectul Reabilitarea Infrastructurii Şcolare, pentru 32 de şcoli. În anul 2019, sunt în curs de execuţie 96 de grădiniţe şi două şcoli.

* În vederea îmbunătăţirii condiţiilor din aceste unităţi, Ministerul Educaţiei Naţionale a semnat un protocol de colaborare cu MDRAP, deoarece în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013, MDRAP este autoritatea desemnată să coordoneze Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi să finanţeze lucrările de construcţii/intervenţii la unităţile de învăţământ pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea acestora. În baza acestui protocol, MEN acordă sprijin pentru identificarea necesităţilor pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

 

Tag-uri Institutii: