5 iulie 2022

126 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Mehedinţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 01.01.2022-31.01.2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mehedinţi au fost încadrate în muncă 126 persoane, dintre care 61 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 68 au peste 45 de ani, 23 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 12 au între 30 şi 35 de ani, iar 23 sunt tineri sub 30 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 66 provin din mediul urban, iar 60 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (53), urmate de cele cu studii gimnaziale (26). Numărul celor cu studii profesionale este de 23, 11 cu studii superioare, 7 cu studii primare si 6 cu studii postliceale.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Mehedinţi, 37 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în intervalul 01.01.2022-31.01.2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 615 persoane.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, puteţi accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Mehedinti.

Director executiv
Ioan SURU

Consilier superior
Mihail Sorin MARINESCU