Publicat: 13 August, 2013 - 07:27

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a raliat iniţiativei derulată la nivel european, astfel că, în fiecare zi de marţi 13, organizează în Municipiul Bucureşti şi în judeţele ţării „Ziua informării Preventive”.

Derulate în colaborare cu E-On România, sub sloganul „Preveniţi ghinionul”, activităţile informativ-educative ce vor avea loc urmăresc conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice tipurilor de situaţii de urgenţă

„Pisica neagră” va personaliza atât materialele de informare preventivă ce vor fi diseminate pentru marcarea acestui moment, cât şi concursul organizat, în perioada 01-12 august, pe platforma de socializare Facebook (www.facebook.com/informarepreventiva).
De asemenea, marţi, începând cu ora 10.00, sediile inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/subunităţilor de intervenţie locale şi cel al Municipiului Bucureşti îşi vor deschide porţile pentru toţi cei care doresc să se familiarizeze cu specificul profesiei noastre, vizualizând şi tehnica de intervenţie cu care echipajele serviciilor profesioniste participă la misiunile de salvare.
Totodată, în zonele cu public numeros vor fi organizate puncte de informare preventivă şi exerciţii demonstrative de stingere, descarcerare şi acordare a primului ajutor medical de urgenţă.
Cetăţeanul rămâne veriga extrem de importantă în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă. Rolul său devine unul major prin însuşirea şi aplicarea informaţiilor care vin din partea instituţiilor abilitate, manifestând responsabilitate în relaţiile cu familia, comunitatea şi mediul înconjurător.

Anual, în România sunt înregistrate peste 6.000 incendii la locuinţe. Pe lângă pagubele imense, acestea produc şi aproape 700 victime. Cele mai întâlnite cauze de incendiu la locuinţe rămân coşul de fum defect sau necurăţat - 34%, - instalaţii electrice defecte sau improvizate - 22%; - mijloacele de încălzire - 12%; fumatul şi focul deschis -11% .
I.G.S.U. a încheiat în anul 2012 un parteneriat de colaborare cu E-On România intitulat “Împreună pentru siguranţă” al cărui principal obiectiv constă în derularea unor campanii de informare menite să conştientizeze cetăţenii asupra pericolelor la care se expun în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice situaţiilor de urgenţă, crearea comportamentului preventiv şi atitudinii proactive în rândul comunităţii în vederea reducerii semnificative a numărului victimelor.
În baza acestei colaborări cei doi parteneri au implementat deja la nivel naţional campaniile “F.O.C – Flăcările Omoară Copii” şi “R.I.S.C.- Renunţă. Improvizaţiile sunt Catastrofale”.