Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 11:48

În trimestrul II 2016:
    numărul mediu de pensionari a fost de 5260 mii persoane, în scădere cu 13 mii persoane faţă de  trimestrul precedent; 
    pensia medie lunară a fost de 943 lei, mai mare cu 0,3% faţă de trimestrul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 931 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare şi câştigul salarial mediu net a fost de 53,7% (comparativ cu 56,4% în trimestrul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 100.2%. 
Evoluţia indicelui pensiei nominale şi a indicelui preţurilor de consum în perioada 2014-2016

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (748 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1180 lei în Municipiul Bucureşti).
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,0% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (75,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ¬¬- au reprezentat 1,9%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în trimestrul II 2016, a fost de 565,1 mii persoane, din care:
•    456,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 9,8% din totalul pensionarilor din această categorie;
•    108,5 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 25,6% din totalul acestora.