28 mai 2022

15 Mai – Ziua Naţională a Medicului Veterinar

Close-up of female vet in protective gloves examining the pet with stethoscope in vet clinic

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În fiecare an, la data de 15 Mai, se sărbătoreşte Ziua Naţională a Medicului Veterinar, aniversare, care a devenit începând cu luna mai 1995, o manifestare profesională emoţionantă, constituind un bun prilej de întâlniri, de schimburi de opinii şi de solidaritate profesională.

15 mai a fost stabilită ca Ziua Naţională a Medicului Veterinar la Congresul Naţional de Medicină Veterinară din anul 1994, deoarece de această dată sunt legate o serie de evenimente foarte importante pentru medicina veterinară românească.

Pe 15 mai 1861, printr-un decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a început să funcţioneze Şcoala de Medicină Veterinară, în cadrul Şcolii de Medicină şi Farmacii, înfiinţată şi condusă de Carol Davilla. Zece ani mai târziu, tot pe 15 mai, un colectiv de 14 medici veterinari au semnat o „Declaraţiune”, care a stat la baza înfiinţării Societăţii de Medicină Veterinară. Aceasta a fost desfiinţată în 1949, pentru ca pe 15 mai 1971 să se reînfiinţeze, iar ulterior să fie denumită Asociaţia Medicilor Veterinari din România.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă. Non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, conform Legii 160/ 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidenţă medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică organizaţi în unităţi medicale veterinare private de asistenţă (cabinete, spitale, clinici) depozite şi farmacii veterinare, precum şi un număr însemnat de medici veterinari care sunt angajaţi în unităţi economice sau în învăţământ, cercetare, etc.

La această dată, în evidenţa Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu se regăsesc 204 de medici veterinari în activitate, din care un număr de 40 profesează în sectorul de stat, 41 sunt titulari de cabinete medicale veterinare individuale sau în cadrul unor societăţi comerciale de profil şi care au concesionat cu D.S.V.S.A. Sibiu, prestarea unor acţiuni cuprinse în Programul strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor, a acţiunilor de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, 46 de medici sunt proprietari de unităţi medicale veterinare private (cabinete de asistenţă şi farmacii) şi 77 sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învăţământ.

În Registrul Unităţilor Medicale Veterinare al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu sunt înregistrate 49 cabinete medicale veterinare care acoperă activitatea a 54 circumscripţii sanitare veterinare concesionate, un spital veterinar, 2 clinici 31 cabinete medicale de asistenţă, 10 cabinete medicale de consultanţă şi 19 de unităţi farmaceutice private, care au titulari medici veterinari cu liberă practică.

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, sute de mii de obiective care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală şi vegetală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice de procesare şi comercializare a produselor de origine animală şi non animală.

De asemenea sunt monitorizaţi şi supravegheaţi producătorii individuali, înregistraţi, care valorifică direct producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

Medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine activitatea, să sprijine şi să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea şi stabilitatea economică a localităţilor unde aceştia activează, pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acţioneze prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariţie a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătăţii animalelor şi să garante prin analize şi examene de laborator salubritatea produselor de origine animală şi non animală, destinate consumului uman, să prevină transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în derularea schimburilor comerciale intracomunitare şi import-export, în protejarea mediului şi alte priorităţi actuale.

Cu această ocazie medicii veterinari din judeţul Sibiu doresc să transmită populaţiei, mesajul că sunt pregătiţi să acţioneze corect prin mijloace profilactice sau de combatere, pentru implementarea legislaţiei din domeniul creşterii animalelor şi pentru siguranţa lanţului alimentar, ca verigă importantă în dezvoltarea economică şi socială, că există toate premisele precum şi dorinţa de colaborare cu factorii responsabili pentru realizarea programelor impuse de legislaţia din domeniu,

Se impune, acum mai mult ca niciodată, pentru că profesia noastră să-şi realizeze ţinta finală, apărarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

La mulţi ani dragi colegi !

Dr. Penţea Ioan Viorel – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu