29 septembrie 2022

16 persoane, vizate de către Agenţia Naţională de Integritate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 16 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

1. MAGHIARI MARIUS, Fost funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 465.507,27 Lei (echivalentul sumei de 106.554 Euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către MAGHIARI MARIUS, în perioada exercitării funcţiei publice cu statut special (poliţist).

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti , în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către MAGHIARI MARIUS.

2. ZAHARIA LIVIU, fost Primar al Comunei Stănileşti, Judeţul Vaslui – CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În calitate de primar a emis acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial, pentru sine şi pentru fiul său, încălcând prevederile art. 70, 71 şi 76 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

3. GROZA RAUL GICU, Viceprimar al Comunei Moneasa, Judeţul Arad – INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2016 – 29 octombrie 2020, a exercitat simultan funcţia de viceprimar al comunei Moneasa şi calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

4. MEŞCA DARIUS DUMITRU, fost Consilier judeţean în cadrul C.J Prahova – INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii mandatului de consilier judeţean 2016 – 2020, a exercitat simultan şi funcţia de membru, respectiv pe cea de director şi ulterior, de director general, în cadrul a două societăţi de interes naţional care au sediul sau filiale în unitatea administrativ-teritorială Ploieşti, Prahova, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5. SZTRANYAK MELINDA, Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Izvoru Crişului, Judeţul Cluj – INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii mandatului de consilier local 2016 – 2020, soţul persoanei evaluate, în calitate de titular Întreprindere Individuală, a încheiat 5 contracte de prestări servicii în perioada 2018 – 2020 cu Primăria comunei Izvoru Crişului, fiind astfel încălcate prevederile art. 90 din Legea 161/2003.

6. ALEXA MITICĂ, fost Consilier local în cadrul C.L. Ţibana, Judeţul Iaşi – INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 15 octombrie 2020, ALEXA MITICĂ a exercitat simultan atât funcţia de consilier local cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

7. HARAS IULIANA, fost Consilier local în cadrul C.L. Sineşti, Judeţul Ialomiţa – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, soţul persoanei evaluate, în calitate de persoană fizică autorizată, a încheiat un contract de prestări servicii în valoare de 3.000 Lei cu Şcoala Gimnazială Sineşti, instituţie aflată în subordinea C.L., încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

8. RĂDULESCU FLORIN, fost Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Oneşti, Judeţul Bacău – CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oneşti din data de 29 noiembrie 2018 privind darea în administrare a unor bunuri imobile către Clubul Sportiv Şcolar Oneşti (la care a deţinut în perioada respectivă funcţia de director şi profesor pe catedra de educaţie fizică şi sport – fotbal), în temeiul căreia clubul sportiv a primit în administrare, pe o perioadă de 10 ani, o sală de sport în baza Contractului încheiat la data de 19 decembrie 2018 între Municipiul Oneşti şi Club.

În exercitarea calităţii de consilier local în mandatul 2016 – 2020, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii C.L. privind darea în administrare a unor bunuri imobile către Clubul Sportiv Şcolar Oneşti, unde acesta deţinea calitatea de director, respectiv cea de profesor în cadrul catedrei de educaţie fizică şi sport. În temeiul Hotărârii C.L., Clubul Sportiv Şcolar Oneşti a primit în administrare, pe o perioadă de 10 ani, o sală de sport, în baza unui contract încheiat între Municipiul Oneşti şi Club.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, alin. (1), lit. b) şi e) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

9. DAN DANIEL, Secretar al Judeţului Hunedoara din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara – CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În calitate de funcţionar public în cadrul C.J Hunedoara, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a participat la luarea deciziei privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a managementului Teatrului de Artă Deva şi a Teatrului Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroşani, comisii din care a facut parte în calitate de membru.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 188/1999 (prevederi aplicabile până la data de 05.07.2019, data intrării în vigoare a Codului administrativ).

10. BUZICĂ ADRIAN, Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Poliţia Municipiului Mangalia – INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 decembrie 2017 – 06 mai 2020, BUZICĂ ADRIAN a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

11. IONESCU SORIN, Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 august 2008 – 04 martie 2020, a exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

12. BADEA ANDREI MARIAN, Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Poliţia Municipiului Mangalia – INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 ianuarie 2019 – 01 martie 2020, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

13. STAN VIRGIL, Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Constanţa – Poliţia oraş Medgidia – INCOMPATIBILITATE
În perioada 10 aprilie 2017 – 01 mai 2020, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi funcţii contractuale în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin.(1) din Legea nr.161/2003, coroborate cu prevederile art. 462 din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi prevederile art. 23, alin. (6) şi (7) Secţiunea a 2-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

14. FLOREA DANIEL, Poliţist local – Şef Birou Evidenţa Persoanelor în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti – INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 02 aprilie 2019, FLOREA DANIEL exercită simultan cu funcţia publică de conducere de şef Birou Evidenţa Persoanelor şi calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi ordine publică din cadrul Consiliului Economic şi Social (instituţie publică), încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

15. MIHEŞTEAN MIRCEA-IOAN, Funcţionar public în cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragerea de Investiţii ş Promovare a Exportului Cluj Napoca – CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În exercitarea funcţiei publice de director executiv în care a fost numit temporar şi ulterior prin delegare, din funcţia de execuţie deţinută în cadrul A.Î.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca, a luat decizia de a semna actele administrative în baza cărora s-a organizat şi desfăşurat concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Politici Implementare Programe pentru IMM din data de 21 decembrie 2020, în urma căruia a fost promovat din funcţia publică de execuţie deţinută, în funcţia de şef serviciu.
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) şi din Legea nr. 161/2003.

16. STĂNCULESCU ANIŞOARA, Funcţionar public în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului – INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 04 octombrie 2020, deţine simultan cu funcţia publică în cadrul A.N.P.M. şi calitatea de preşedinte interimar al unui partid politic, încălcând astfel prevederile art. 91, alin. (3), teza I şi prevederile art. 98, alin. (2) şi din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ALEXA MITICĂ şi MEŞCA DARIUS DUMITRU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. alin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

– art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

– art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „alin. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. alin. (2) lit. a) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice ()”.

– art. 98, alin. (2) şi din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic.”

– art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”

– art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii () sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori prevederile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

– art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice ()”;

– art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, () este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: d) funcţia de () administrator, () la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ()”;

– art. 88, alin. (1), lit c) şi d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: () c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respective; d) funcţia () director general, director () membru al consiliului de administraţie () la () societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ- teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

– art. 75, lit. a), b) şi e) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia. () e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora”;

– art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în () Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare „;

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor”;

– art. 49 din Legea nr. 188/1999 (prevederi aplicabile până la data de 05.07.2019, data intrării în vigoare a Codului administrativ), potrivit căruia „Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii”;

– art. 228, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv ()”;

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Comunicat de presă – Agenţia Naţională de Integritate