27 octombrie 2021

16 zile de activism împotriva violenţei de gen

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Institutul Român pentru Pace (PATRIR) invită organizaţii, instituţii şi companii din Cluj să se alăture campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei de gen”.

Campania este un angajament global puternic inspirat de femei, bărbaţi, fete, băieţi, companii, organizaţii ale societăţii civice, instituţii publice, parteneri mass-media, activişti pentru drepturile omului, mediul academic, şi multe altele – ce lucrează împreună pentru a creşte gradul de conştientizare în cadrul societăţii şi la nivel global, în vederea realizării unor schimbări practice în scopul depăşirii şi pentru a pune capăt tuturor formelor de violenţă bazată pe gen. Campania încurajează totodată participarea femeilor şi a fetelor în toate categoriile din cadrul societăţii. Aceasta este o iniţiativă bazată pe incluziune şi colaborare, co-dezvoltată de actori cheie din Cluj-Napoca, dar şi naţionali.

Campania se desfăşoară anual, în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, fiind organizată de o coaliţie puternică alcătuită din actori cheie din Cluj, la nivel naţional, dar şi internaţional – organizaţii civice, instituţii locale şi naţionale, autorităţi publice locale şi naţionale, organizaţii şi instituţii culturale şi voluntari. Anul trecut, peste 40 de parteneri s-au implicat în organizarea campaniei, printre care se numără Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Universitatea Babeş-Bolyai, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Iulius Mall, Carrefour, Universite libre de Bruxelles, ACTEDO, Parteneriatul Global de Prevenire a Conflictelor Armate (GPPAC), Transylvanian Opera Academy, Cluj International Women’s Club, Comunitatea VeDe, Terre des Hommes România, LADO, eLiberare, SAIL, Beard Brothers şi mulţi alţii. La cele peste 30 de evenimente organizate în 2020 au participat +4000 persoane, cu 40.000 la nivel naţional şi global ce au interacţionat, participat sau sprijinit campania.

Printre obiectivele Campaniei „16 Zile” se numără:

– sensibilizarea cu privire la violenţa bazată pe gen ca problemă a drepturilor omului la nivel local, naţional, regional şi internaţional;

– asigurarea unui forum în care organizatorii – organizaţii şi cetăţeni – şi actorii relevanţi din Cluj pot dezvolta şi împărtăşi noi strategii de acţiune eficiente şi pot lucra împreună pentru a face o reală schimbare; se vor crea recomandări practice, se vor organiza întâlniri cu autorităţile locale în vederea conturării unor politici benefice şi se vor pune bazele unei Agende Clujene ce va avea în prim-plan egalitate, bunăstare şi oportunităţi;

– crearea de instrumente pentru implicarea autorităţile locale şi naţionale, în vederea implementării unor măsuri privind eliminarea violenţei împotriva femeilor şi de gen;

– promovarea leadership-ului, împuternicirii şi implicării femeilor în societate, în toate aspectele şi domeniile (ştiinţă, economie, politică, cultură, sport, casă, organizaţii şi multe altele) şi promovarea modelelor pozitive de femei puternice pentru fete şi băieţi, femei şi bărbaţi, punând în prim-plan necesitatea de doborâre a barierelor care stau în calea egalităţii.

Modalitatea prin care vom atinge aceste obiective este prin organizarea şi planificarea de evenimente academice, ştiinţifice, culturale, ce implică sportul şi bunăstarea populaţiei, ateliere de cunoaştere şi de poveşti, conferinţe naţionale pe tema drepturilor omului şi, în special, pe modalităţi de cooperare cu o situaţie violentă în familie şi în comunitate, etc. De asemenea, ne propunem să dezvoltăm instrumente clare şi practice pentru implementarea reglementărilor ce privesc violenţa de gen, violenţa domestică şi cea împotriva femeilor – prin legături strânse între toţi actorii din domeniu şi societatea civilă din Cluj.

Dacă doriţi să vă implicaţi în campania de anul acesta, în calitate de partener, organizator ori voluntar, vă rugăm să scrieţi un mesaj în acest sens către coordonatorul campaniei, Isabella Pirlogea, la adresa de email isabella.pirlogea@patrir.eu.