1 iulie 2022

19 aleşi locali, luaţi în vizor de ANI

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 19 aleşi locali, după cum urmează:

STELIAN TRAIAN – Primar al Oraşului Căzăneşti, Judeţul Ialomiţa, fost Viceprimar şi fost Consilier Local – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al oraşului Căzăneşti (2016-2020), deşi avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea şi adoptarea mai multor Hotărâri ale C.L. Căzăneşti după cum urmează:

­ Hotărârile din 19.04.2018 şi din 23.04.2019, în urma căreia s-au încheiat la datele de 16.05.2018 şi 06.05.2019 contracte de închiriere pentru suprafeţele de păşune aflate în domeniul privat al comunei Căzăneşti, între Primăria Căzăneşti şi nepotul persoanei evaluate, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001;

­ Hotărârea din 30.01.2020 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 16/03.09.2010 de la o societate comercială la ginerele persoanei evaluate, încălcând astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SNAE FLORIN – Primar al Comunei Ruşeţu, Judeţul Buzău – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2016-2020, a emis la data de 20 august 2020, Dispoziţia privind suplimentarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie Electorală nr. 64 – Ruşeţu, prin care soţia sa a fost desemnată personal tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală Ruşeţu.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

TĂTAR IOAN – Primar al Comunei Bixad, Judeţul Satu Mare – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatelor de primar 2016 – 2020 şi 2020 – 2024, a emis dispoziţiile de numire, mutare şi delegare de atribuţii pentru fiica sa, funcţionar public în cadrul Primăriei Bixad, care au produs un folos material pentru aceasta în sumă totală de 115.392 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70 şi art. 76 alin. (1) din Legea 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din Codul Administrativ.

TĂTAR NISTOR – fost Primar al Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE CAMERA DE CONTURI SUCEAVA

În exercitarea mandatului de primar al Mun. Rădăuţi a încheiat un contract de lucrări cu o societate comercială la care era angajat cu contract individual de muncă, suspendat pe durata exercitării funcţiei de primar, producând foloase materiale pentru sine, respectiv asigurarea creşterii cifrei de afaceri şi a profitului societăţii. Ulterior încetării mandatului de primar, a reluat activitatea în cadrul acestei societăţi şi a fost încadrat într-o funcţie mai bine plătită.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) şi alin. (4) şi (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Camera de Conturi Suceava cu privire la identificarea elementelor de încălcare a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale referitoare la modul de utilizare a resurselor bugetare ale Primăriei Municipiului Rădăuţi întrucât, în calitate de primar (ordonator principal de credite) a încheiat un contract de lucrări cu valoarea totală de 409.922,63 Lei, fără să existe în bugetul primăriei prevederi bugetare pentru această lucrare.

CĂPRAR DUŢU – fost Primar al Comunei Şicula, Judeţul Arad – SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către CĂPRAR DUŢU, a infracţiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de primar al comunei Şicula, a încheiat un contract de închiriere a suprafeţei de 11 ha de pajişte aflată în domeniul privat al comunei Şicula, cu fratele său, care avea calitatea de titular întreprindere individuală.

BAIA ADRIAN CLAUDIU – Viceprimar al Comunei Cenei, Judeţul Timiş – SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BAIA ADRIAN CLAUDIU a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare de la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal. Astfel, în exercitarea funcţiei de viceprimar (mandatul 2016-2020) a semnat la data de 07 septembrie 2017, un certificat de atestare fiscală solicitat de fiul său prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru acesta, respectiv semnarea unui contract de finanţare în valoare de 40.000 Euro într-un proiect finanţat din fonduri europene.

Totodată, menţionăm faptul că în data de 6 octombrie 2020, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi starea de incompatibilitate în cazul lui BAIA ADRIAN CLAUDIU, întrucât, în perioada mandatului 2016 – 2020, a exercitat simultan cu funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) şi dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

TOMOROGA IOAN-MARIAN – Viceprimar al Comunei Tiha Bârgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate întrucât începând cu data de 12 octombrie 2018 exercită simultan cu funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică – titular întreprindere individuală, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) şi prevederile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

MORGOCIU IOAN – Viceprimar al Comunei Şepreuş, Judeţul Arad – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local în cadrul C.L. al comunei Şepreuş, jud. Arad (2016 – 2020), a participat în data de 29 martie 2018, la votul pentru deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi reveneau.

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului a fost aprobată actualizarea cuantumului chiriilor pentru anul 2018 pentru utilizarea păşunii comunale existente în patrimoniul privat al comunei, păşune ce era închiriată unei asociaţii al cărei membru fondator este persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

IVANCIU OVIDIU ADRIAN – Viceprimar al Comunei Răchitoasa, Judeţul Bacău – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local (mandatul 2016-2020), a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. din data de 18 iulie 2019, privind aprobarea achiziţionării de către C.L. Răchitoasa a două terenuri situate în satul Răchitoasa, de la fratele persoanei evaluate, fără a se consemna în procesul-verbal al şedinţei interesul personal pe care îl are.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ.

LUCA ION – fost Viceprimar al Comunei Stoeneşti, Judeţul Argeş – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 septembrie 2017- 28 octombrie 2020, întrucât a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia de viceprimar cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN – Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat la data de 28 noiembrie 2018 pentru adoptarea Hotărârii C.L. Piatra Neamţ, în baza căreia s-a menţinut valoarea chiriei la nivelul anului 2018 a terenului aflat în proprietatea Municipiului Piatra Neamţ închiriat ulterior, în anul 2019, de societatea comercială la care persoana evaluată a deţinut, în perioada respectivă, calitatea de asociat iar soţia acestuia calitatea de asociat, cea de angajat şi funcţia de administrator.

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN avea un interes personal în aprobarea Hotărârii C.L. întrucât avea posibilitatea de a prefigura obţinerea unui beneficiu pentru sine şi soţie, având în vedere faptul că în perioada 2016-2018, terenul respectiv fusese închiriat de societate, în vederea amenajării unei terase comerciale provizorii.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, lit. a) şi b) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

JOSAN PETRU CĂLIN – Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Vînţu-de-Jos, Judeţul Alba – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, deşi avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la data de 29 noiembrie 2018, la deliberarea Hotărârii C.L. al Comunei Vinţu de Jos privind rectificarea bugetului local al comunei Vinţu de Jos pe anul 2018 şi actualizarea planului de achiziţii şi investiţii publice pe anul 2018, deşi anticipa crearea unui avantaj prin adoptarea acesteia.

Persoana evaluată avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, depunând o ofertă de preţ privind vânzarea unor trenuri extravilane pentru efectuarea unor construcţii.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393.

TUNSU ANIŞOARA – fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Cristeşti, Judeţul Botoşani – INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 16 octombrie 2020, a exercitat simultan cu calitatea de consilier local şi o funcţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cristeşti.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 5, lit. g) şi art. 227 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

GEABOC-BADIC RODICA-MIHAELA – fost Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Oneşti, Judeţul Bacău – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020) GEABOC-BADIC RODICA-MIHAELA a participat la data de 14 august 2018 la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L al mun. Oneşti privind emiterea avizului pentru desfăşurarea activităţilor de prestări servicii de către societatea comercială al cărei unic acţionar şi administrator este soţul persoanei evaluate.

La data de 27 august 2018, ulterior adoptării acestei hotărâri, GEABOC-BADIC RODICA-MIHAELA a participat activ la dezbaterea şi deliberarea proiectului de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de către o societate comercială împotriva prevederilor H.C.L. din data de 14 august 2018, susţinând interesele firmei soţului său.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, prevederile art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, coroborate cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

GHERASIM CONSTANTIN – fost Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Bacău, Judeţul Bacău – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Bacău (23 iunie 2016 – 24 iulie 2018), societatea comercială la care persoana evaluată deţinea calitatea de asociat, iar soţia sa, calitatea de asociat şi funcţia de administrator, a încheiat un contract de furnizare produse cu Municipiul Bacău, fiind încălcate prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

DOBRA CRISTIAN – fost Consilier local al C.L. Ghiroda, Judeţul Timiş – SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către DOBRA CRISTIAN, a infracţiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, la data de 06 martie 2017, Comisia pentru Învăţământ şi Ştiinţă, Sănătate şi Familie, Cultură, Sport, Culte şi Turism din care acesta era parte a acordat aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren proprietate privată a comunei Ghiroda.

Ulterior emiterii avizului, a participat la aceeaşi dată, la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. Ghiroda privind aprobarea concesionării prin atribuire directă cu negocierea redevenţei, a terenului proprietate privată a comunei Ghiroda.

În baza acestei hotărâri, a fost încheiat la data de 15 iunie 2017, un contract de concesiune între Primăria comunei Ghiroda (în calitate de concedent) şi SN Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia SA (în calitate de concesionar), având ca obiect cedarea de către concedent şi preluarea în concesiune de către concesionar a terenului în suprafaţă de 2.753 mp pe o perioadă de 49 ani, începând cu data de 04 mai 2017.

Persoana evaluată deţine în cadrul SN Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia SA calitatea de preşedinte al Comitetului executiv al Sindicatului Aeroportului Timişoara şi funcţia de referent în cadrul Compartimentului Relaţii Publice şi Informaţii – Direcţia Marketing şi Relaţii Publice.

PUŞCAŞU STELIAN – fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Hudeşti, Judeţul Botoşani – INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 august 2016 – 15 octombrie 2020, a deţinut şi exercitat simultan calitatea de consilier local şi cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

DIACONU RĂDIŢA – Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Cobia, Judeţul Dâmboviţa – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2016, întrucât deţine şi exercită simultan cu mandatul de Consilier local şi o funcţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cobia, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

ALMĂŞAN LIVIU – Consilier local în cadrul C.L. al Oraşului Oraviţa, Judeţul Caraş-Severin – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, două societăţi comerciale în cadrul cărora persoana evaluată deţine calitatea de asociat au emis un număr de 591 facturi fiscale prin care au furnizat produse în valoare totală de 989.679 lei, către UAT Oraviţa şi instituţiile din subordine, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TĂTAR IOAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”

– art. 71 din Legea nr. 161, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”

– art. 76 din Legea nr. 161, potrivit căruia „(1) Primarii () sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori prevederile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

– art. 77 din Legea nr. 161, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în () Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

– art. 87, alin. (1), lit. c) şi g din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar () este incompatibilă cu: c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia () g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

– art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: () calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”.

– art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. alin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

– art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor”;

– art. 75, lit. a), b) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia. () f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

– art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei”;

– art. 5 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „aparatul de specialitate al primarului,respectiv al consiliului judeţean – totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, preşedintele consiliului judeţean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreşedintele consiliului judeţean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

– art. 227 din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali care prevăd:

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin.(1) se fac în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod”;

– art. 228, alin. (1), lit. a), alin. (4) şi (5) din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv ()(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”;

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE