27 octombrie 2021

1,95 % – rata şomajului înregistrată în evidenţele AJOFM Sibiu în luna august 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii august 2021, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu erau înregistraţi 3.843 şomeri (din care 1.816 femei), rata şomajului fiind de 1,95%, mai mică cu 0,07 pp decât valoarea înregistrată în luna iulie 2021.

Din totalul de 3.843 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Sibiu 1.451 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.392 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2.349 şomeri provin din mediul rural şi 1.494 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă / Stoc la finele lunii

Total – 3843

< 25 ani – 541
între 25-29 – 193
între 30-39 – 729
între 40-49 – 1043
între 50-55 – 598
peste 55 ani – 739

Şomerii cu primare sau fără studii (35,77%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu , urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (34,73%), 22,27% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 7,20% din totalul şomerilor înregistraţi.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.355 persoane foarte greu ocupabile, 982 greu ocupabile, 961 mediu ocupabile, iar 545 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Cosmin Adrian Roşu
Director executiv

Crenguţa Dana Radu
Consilier superior