22 ianuarie 2022

2.525 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Mehedinţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 01.01.2021 – 31.10.2021, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mehedinţi au fost încadrate în muncă 2.525 persoane, dintre care 1.152 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1.459 au peste 45 de ani, 455 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 313 au între 25 şi 35 de ani, iar 298 sunt tineri sub 25 de ani (din care 44 tineri NEETs).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.356 provin din mediul urban, iar 1.169 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (1.116), urmate de cele cu studii gimnaziale (600). Numărul celor cu studii profesionale este de 420, 169 cu studii superioare, 124 cu studii primare si 96 cu studii postliceale.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Mehedinţi, 1.921 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în intervalul 01.01.2021-31.10.2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6.925 persoane.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, puteţi accesa
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Mehedinti.

Director executiv
Ioan SURU

Consilier superior
Mihail Sorin MARINESCU