10 august 2022

20 de ani de la intrarea în vigoare a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale

Scales of Justice, Lady Justice, law library concept, Law books in the background.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 1 iulie 2022, a 20 de ani de la intrarea în vigoare a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), tratatul fondator al primei şi singurei instanţe penale internaţionale cu caracter permanent.

Adoptarea Statutului CPI a marcat un moment de cotitură în lupta împotriva impunităţii pentru cele mai grave infracţiuni în baza dreptului internaţional, modificând modul de raportare a comunităţii internaţionale faţă de asemenea atrocităţi, în sensul consacrării unui imperativ al tragerii la răspundere a persoanelor responsabile.

Curtea Penală Internaţională a devenit o parte esenţială a sistemului de justiţie internaţională, reprezentând deopotrivă un garant al accesului la justiţie pentru miile de victime ale celor mai severe infracţiuni, cât şi un catalizator al consolidării sistemelor judiciare naţionale, prin prisma principiilor complementarităţii şi cooperării ce guvernează relaţiile dintre statele-părţi şi CPI. Jurisprudenţa Curţii a contribuit la dezvoltarea dreptului penal internaţional, iar activitatea sa susţine instituirea unei culturi a respectului pentru statul de drept în plan global.

România va continua să sprijine eforturile de eficientizare a funcţionării CPI şi de promovare a universalităţii Statutului de la Roma, evidenţiind potenţialul acestui instrument de prevenire şi combatere a celor mai grave infracţiuni internaţionale.

Urmând linia susţinerii constante pentru mandatul Curţii şi rolul acesteia în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, România s-a numărat printre statele care au sesizat, la 2 martie 2022, Procurorul CPI cu privire la anchetarea crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii şi actelor de genocid comise pe teritoriul ucrainean, inclusiv în contextul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina. Totodată, România a oferit o contribuţie financiară voluntară de 100.000 de euro la Fondul Fiduciar al CPI destinat sprijinirii ansamblului activităţii Biroului Procurorului, pe fondul creşterii semnificative a volumului de muncă raportat la resursele disponibile.

Informaţii suplimentare:

Curtea Penală Internaţională a fost înfiinţată prin Statutul de la Roma, adoptat la data de 17 iulie 1998, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. În prezent, 123 de state sunt părţi la Statutul CPI. România a semnat Statutul CPI la 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002.

Curtea are competenţă asupra infracţiunii de genocid, crimelor împotriva umanităţii, crimelor de război şi crimei de agresiune, jurisdicţia CPI fiind complementară jurisdicţiilor naţionale. În cei peste 20 de ani de activitate, Curtea a fost sesizată cu 31 de cauze.
România s-a implicat, încă din perioada interbelică, în dezvoltarea dreptului internaţional penal, fiind unul dintre principalii promotori ai înfiinţării unei curţi penale internaţionale permanente, prin activitatea prodigioasă a diplomatului şi juristului român Vespasian Pella.

Sursa foto Pixabay