Publicat: 20 Septembrie, 2017 - 12:50
Share

In fiecare an, la 20 septembrie, Azerbaijan sărbătorește Ziua Petrolistului - sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sectorul de petrol și gaze. La data de 16 august 2001, fostul președinte al Azerbaidjanului, Heydar Aliyev, a semnat un decret în temeiul căruia data de 20 septembrie este marcată în Azerbaidjan ca Ziua Petrolistului. Celebrarea acestei zile este sincronizata cu semnarea unui contract de exploatare în comun a zăcămintelor de ţiţei „Azeri”, „Cirag” şi a unei părţi din zăcământul „Ghyuneşli”, amplasate în sectorul azer al Mării Caspice, semnat la data de 20 septembrie, în anul 1994, de 13 mari companii de petrol (BP, SOCAR, "Amoco", "McDermott", "Unocal", "LUKoil", "Statoil", "Exxon", TPAO, "Pennzoil", "Itochu", "Ramco", "Delta") din 8 țări (Azerbaidjan, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Turcia, Norvegia, Japonia, Rusia și Arabia Saudită).
Originile istorice ale relațiilor dintre România și Azerbaidjan își au locul în secolul al XV-lea. La acea vreme, conducătorul statului Aggoyunlu a semnat un acord cu Ștefan cel Mare. În anii '90 ai secolului trecut, când Azerbaidjanul și-a proclamat independența, pentru a doua oară în istorie, România a fost una dintre primele țări care au recunoscut independența Azerbaidjanului. Astăzi, SOCAR a devenit un brand la nivel mondial prin implementarea unor proiecte majore și internaționale în Azerbaidjan precum și dincolo de granițele sale. SOCAR contribuie în mod semnificativ la securitatea energetică a Europei, concomitent cu diversificarea rutelor și surselor de energie pe acest continent. SOCAR joacă, de asemenea, un rol activ în aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene, care este asigurată de conductele de petrol și de gaz Baku-Tbilisi-Ceyhan și Baku-Tbilisi-Erzurum, precum și în construcția "Coridorului Sudic de Gaz". Proiectele TANAP, TAP care vor fi finalizate în viitorul apropiat vor schimba harta energetică a Europei. SOCAR este 100% companie de stat din Azerbaidjan. Toate relațiile energetice dintre România și Azerbaidjan sunt coordonate și realizate de către SOCAR, cum ar fi aducerea de gaze naturale din Bazinul Marea Caspică în România.
După ce a intrat pe piața românească în anul 2007, a obținut un succes foarte mare. În anul 2011, a fost înființată compania SOCAR Petroleum SA și a început activități comerciale sub brandul SOCAR. Compania SOCAR a investit în România suma de 64 de milioane de euro, a pus în funcțiune 38 de stații de carburanți și compania a creat in România 500 locuri de muncă. SOCAR Petroleum SA va continua proiectele de investiții în 2018.
Astfel, cu ocazia acestei sărbători, felicităm toți petroliștii azeri!

Every year on September 20, Azerbaijan marks the Day of Oilmen - professional holiday of workers of oil and gas sector. On 16 August 2001 the the former president of Azerbaijan Heydar Aliyev signed a decree under which September 20 is marked as the Day of Oilmen in Azerbaijan. The celebration of this day is timed to the signing of the contract on production sharing with respect to exploration and development of offshore oil and gas fields "Azeri-Chirag-Guneshli" (ACG), located in the Azerbaijani sector of the Caspian sector, signed on September 20, 1994 between the 13 known oil companies (BP, SOCAR, "Amoco", "McDermott", "Unocal", "LUKoil", "Statoil", "Exxon", TPAO, "Pennzoil", "Itochu", "Ramco", "Delta") of 8 countries (Azerbaijan, United States, Great Britain, Turkey, Norway, Japan, Russia and Saudi Arabia.
The historical roots of the relations between Romania and Azerbaijan go back to the XV century. At that time, Ruler of Aggoyunlu State had inked agreement with Stefan the Great. In the 90s of the last century, when Azerbaijan proclaimed its independence for the second time in the history, Romania was one of the first countries to recognize Azerbaijan's independence. Today SOCAR has become a worldwide brand by implementing major and international projects in Azerbaijan as well as beyond its borders. SOCAR significantly contributes to Europe's energy security while diversifying routes and sources of energy to this continent. SOCAR is also playing active role in the European Union's energy supply, which is provided by the  Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum oil and gas pipelines, as well as in the construction "Southern Gas Corridor", TAP and TANAP projects which  will be completed in the near future and will change the energy map of Europe. SOCAR is 100% state-owned company in Azerbaijan. All energy related affairs between Romania and Azerbaijan are coordinated and carried out by SOCAR, such as bringing gas from the Caspian Basin to Romania.
Having entered in to the Romanian market in 2007, has achieved very big success. In 2011, SOCAR Petroleum SA was founded and started commercial activities under the SOCAR brand. During this year our Company has invested in Romania in the amount of 64 million euros, put into operation 38 fuel stations, currently, company employs 500 people. SOCAR Romania will continue its investment projects in 2018.
Taking this opportunity we again congratulate Azerbaijani Oilmen with Oilmen Day !