Publicat: 5 Iulie, 2014 - 20:21
Share
Ovidiu Nicolescu

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - singura confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional focalizată pe IMM-uri - sărbătoreşte 22 ani de când a fost înfiinţată în data de 19 iunie 1992, în conformitate cu prevederile Legii 21 din 1924.

CNIPMMR este actualmente singura Confederaţie Patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri reconfirmată prin Sentinţa Civilă nr. Rep. 26/2012» pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV a Civilă» cu personalitate juridică» independentă, neguvernamentală, apolitică, nonproflt, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM la nivel naţional şi internaţional şi care are în prezent zeci de mii de firme membre reunite în 102 Structuri Teritoriale şi organizaţii membre pe tot teritoriul ţării, în care lucrează peste 300.000 de persoane.

Anul 1992 a reprezentat un moment de cotitură în mişcarea patronală din România, prin constituirea unei unei organizaţii la nivel naţional de reprezentare a IMM-urilor - Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

în perioada în care nu se cunoştea foarte bine ce este o organizaţie patronală, şi ce înseamnă în economie sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, un grup restrâns de întreprinzători, care au văzut în perspectivă rolul major pe care îl au IMM-urile în peisajul vieţii economice al unei ţări, s-au decis să se organizeze într-o asociaţie la nivel naţional care să apere şi să promoveze interesele acestora.

La Congresul de constituire, preşedinte a fost ales Domnul prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu.

Prima preocupare a Colegiului de Conducere ales a constat în creşterea numărului de firme membre ale CNIPMMR şi în crearea de filiale teritoriale şi de grupuri de iniţiativă, astfel încât, la începutul anului 1995, CNIPMMR reprezenta o organizaţie puternică cu 38 de filiale şi grupuri de iniţiativă şi 12 organizaţii asociate.

In perioada anilor 1995-2011, CNIPMMR a continuat să-şi consolideze poziţia, fiind cea mai activă confederaţie patronală cu reprezentativitate naţională. Paleta deciziilor şi acţiunilor derulate cu succes la nivel local, naţional şi internaţional s-au amplificat şi diversificat substanţial, CNIPMMR făcând parte din toate organismele tripartite, create la nivel naţional şi local, ceea ce ilustrează prestigiul şi influenţa crescândă pe care a căpătat-o.

CNIPMMR reprezintă IMM-urile la nivel european, fiind singura organizaţie din România cu statut de membru plin al European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi întreprinderilor Mici şi Mijlocii), cea mai mare organizaţie europeană de IMM-uri.

CNIPMMR este membră a World Association for Small and Medium Enterprises - WASME (Asociaţia Mondială a întreprinderilor Mici şi Mijlocii unde este de remarcat faptul că Preşedintele CNIPMMR, dl. Ovidiu Nicolescu a fost ales membru în Governing Body al WASME încă de la afilierea noastră în 1996 şi are actualmente funcţia de Vicepreşedinte.

începând cu luna ianuarie a anului 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, CNIPMMR participă la dialogul social european, reprezentând interesele membrilor săi. Reprezentantul CNIPMMR - Dra. Director jurist Ana Bontea - este unul dintre cei cinci reprezentanţi ai patronatelor din România în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social European (CESE), organism consultativ al Uniunii Europene, constituit din reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi societăţii civile din toate statele membre ale UE.

CNIPMMR este o organizaţie apolitică, colaborând cu toate partidele politice şi cu toate organizaţiile care sunt interesate şi acţionează pentru dezvoltarea IMM-urilor în cadrul dialogului social, al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România (ACPR) şi a relaţiilor directe cu principalele autorităţi ale administraţiei de stat naţionale şi judeţene.

La nivel naţional CNIPMMR este membru al ACPR - Alianţa Confederaţiilor Patronale din România, primului organism de reprezentare unitară a mişcării patronale la nivel naţional şi internaţional conf. Legii nr. 356/2001, constituit din 9 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, primită ca membru cu drepturi depline în UNICE - organizaţia reprezentativa a mediului de afaceri european şi în OIP - Organizaţia Internaţională a Patronatelor.

Printre acţiunile majore legislative ale CNIPMMR din această perioadă, trebuie să menţionăm iniţierea în anul 1995 a proiectului de Lege privind sprijinirea IMM- urilor, care, după o luptă de aproape 5 ani, s-a finalizat cu Legea 133/23 iulie 1999 adoptată în unanimitate de Parlament şi a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care prin includerea reglementării ca un procent de 0,2 % din PIB să fie alocat programelor pentru IMM-uri a reprezentat un succes al lobby-ului CNIPMMR. De asemenea CNIPMMR a avut un rol major în elaborarea şi adoptarea Legii nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea legii IMM-urilor nr. 346/2004 în care au fost valorificate o mare parte dintre propunerile sale.

Organizaţional, numărul structurilor teritoriale şi al membrilor săi a crescut an de an, în prezent Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii oferind o gamă largă de servicii membrilor săi, în special în ceea ce priveşte elaborarea de proiecte cu finanţare UE, consultanţă, misiunile economice în străinătate, cursurile de instruire, seminarii, cooferirea de informaţii financiare, juridice, de management, etc.

Anual, din 1992 CNIPMMR a organizat sărbătorirea “Zilei întreprinzătorilor Privaţi din România”, “Topul Naţional al Firmelor Private”, “Forumul Naţional al IMM-urilor”, cele mai ample manifestări naţionale consacrate IMM-urilor care şi-au câştigat notorietatea în cadrul mediului de afaceri IMM, prin conţinut şi ţinuta organizatorică.

Deasemenea, CNIPMMR editează anual din 2003, lucrarea “Carta Albă a IMM- urilor din România” - tradusă în fiecare an în engleză şi în alte limbi străine - care reprezintă cea mai cuprinzătoare şi aprofundată analiză anuală a situaţiei IMM-urilor din România, a fenomenului întreprenorial şi a problematicii IMM-urilor, fiind un titlu de referinţă în literatura de specialitate, atât în România cât şi la nivelul Uniunii Europene.

Din anul 2005, în fiecare semestru, CNIPMMR elaborează şi publică „Evaluarea situaţiei IMM-urilor şi a mediului de afaceri”, care se bazează pe analiza a 24 de indicatori economici şi pe realizarea de interviuri pe un eşantion reprezentativ de întreprinzători. Până în prezent, CNIPMMR a publicat în română şi engleză 18 ediţii ale acestei lucrări.

Din iniţiativa CNIPMMR, ca urmare a solicitărilor tot mai frecvente ale organizaţiilor internaţionale şi ale cercurilor de oameni de afaceri străini, a fost creat în anul 1997 Colegiul de Excelenţă în Afaceri (C.E.A.), cu scopul de a permite unora dintre cei mai dinamici intreprinzători, membri ai CNIPMMR, să participe mai activ la susţinerea şi acţiunile organizaţiei, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional.

Desigur că sunt multe alte aspecte pe care ar fi fost util să le menţionăm în această scurtă „trecere în revistă” a activităţii CNIPMMR din aceşti 22 ani, dar spaţiul nu ne permite. Cei care ne sunt aproape şi ne cunosc bine, ştiu că cele scrise mai sus reflectă numai parţial complexa noastră activitate şi efortul laborios depus de organismele alese la nivel naţional, regional şi judeţean şi de aparatul executiv condus de Dl. Director Executiv Cristian Ionescu.

Dorim ca toţi aceştia să se bucure alături de noi la aceast ceas aniversar, să ne împărtăşească „un gând bun” şi sperăm ca şi alţi întreprinzători care nu ne sunt încă membri să vină alături de noi şi să se integreze în această „mare familie a CNIPMMR”.

Cu cât vom fi mai mulţi, cu atât vom fi mai puternici şi vom influienţa pozitiv dezvoltarea mediului de afaceri din România şi performanţele IMM-urilor.

Sperăm să fim sănătoşi şi vă invităm de pe acum ca în anul 2017, când vom aniversa 25 de ani, să fim împreună într-o amplă manifestare sărbătorească, care ne dorim să se deruleze într-un context economico - social favorizant IMM-urilor şi performanţelor economice.

Tag-uri Nume: