8 august 2022

22 de persoane, în atenţia ANI

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 22 de persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

VEGHIU GABRIEL-IRINEL – Funcţionar public cu statut special în cadrul D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Prahova – AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 66.047,61 Lei (echivalentul sumei de 16.112,14 Euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către VEGHIU GABRIEL-IRINEL, în perioada exercitării funcţiei publice.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către VEGHIU GABRIEL-IRINEL.

HÎRŢEA SIMONA – CARMEN – Funcţionar public în cadrul Ministerului Sănătăţii şi fost manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri, Bucureşti, respectiv al Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”, Bucureşti – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât simultan cu deţinerea funcţiei publice în cadrul Ministerului Sănătăţii, a exercitat şi funcţia de manager interimar în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” (în perioada 12 aprilie – 13 august 2018) şi în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri, Bucureşti (în perioada 01 octombrie 2019 – 15 ianuarie 2020), încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

SMOCHINĂ SIMONA ELIZA-SANDA – fost Manager al Spitalului Municipal Olteniţa, Judeţul Călăraşi – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării funcţiei de manager al spitalului municipal Olteniţa (26 martie 2018 – 23 octombrie 2020), întrucât, a exercitat şi funcţia de medic-titular al „Cabinetului Medical Individual Dr. Smochină Simona”, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

VASILE FELICIA – Director medical în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, Judeţul Buzău – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 noiembrie 2016 – 17 februarie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de Director medical în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu prevederile art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006.

BĂLAŞA RODICA-IOANA – Medic primar Şef Secţie Clinică Neurologie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 22 noiembrie 2016 – 13 aprilie 2021, soţul persoanei evaluate a deţinut funcţia de Şef secţie în cadrul aceluiaşi spital în care BĂLAŞA RODICA-IOANA exercită funcţia de şef secţie, încălcând prevederile art. 178, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

VARLAS VALENTIN NICOLAE – Fost Şef secţie, actual Şef de Lucrări în cadrul Spitalului Clinic „Filantropia” Bucureşti – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2017 – 09 martie 2020, întrucât, a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia de Şef secţie în cadrul Spitalului Clinic „Filantropia” Bucureşti cât şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

PERA-ŞTEFĂNIE ADINA-ILEANA – Fost Inspector la Compartimentul de asistenţă medicală spitalicească, Direcţia generală de asistenţă medicală şi de sănătate publică în cadrul Ministerului Sănătăţii – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iulie 2017 – 08 aprilie 2019, întrucât, simultan cu deţinerea funcţiei publice de inspector la Compartimentul de asistenţă medicală spitalicească, Direcţia generală de asistenţă medicală şi de sănătate publică, în cadrul Ministerului Sănătăţii, a exercitat şi funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, încălcând prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

BOBLEA ION – Director la R.A.-A.P.P.S. – S.A.I.F.I. – SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BOBLEA ION, a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de director la R.A.-A.P.P.S. – S.A.I.F.I. a participat la luarea unor decizii cu privire la modificarea unor clauze contractuale de închiriere şi de locaţiune şi prestări servicii către instituţie. Propunerile sale au avut ca rezultat crearea unor foloase patrimoniale pentru sine raportat la locuinţa închiriată de la R.A.-A.P.P.S., fiind astfel încheiat un act adiţional având ca obiect diminuarea chiriei.

GRAMA EDUARD – Director executiv al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din cadrul C.J. Călăraşi şi Administrator public al Municipiului Călăraşi – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 13 noiembrie 2020 întrucât, în calitate de funcţionar public de conducere – Director executiv al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din cadrul C.J. Călăraşi, exercită şi funcţia de Administrator public al Municipiului Călăraşi, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

CHIROBOCEA ALEXANDRU – Director adjunct în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 august – 28 septembrie 2020 întrucât a participat în calitate de candidat la campania electorală pentru alegerile locale 2020, fără să-şi suspende raportul de serviciu pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor, încălcând astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) şi ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

IOAN MARIANA – fost Şef compartiment în cadrul D.S.P. Galaţi – SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către IOAN MARIANA, a infracţiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017) şi de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

În perioada exercitării funcţiei de conducere de şef al Compartimentului de supraveghere şi control boli transmisibile, a semnat 8 procese – verbale de constatare şi un raport de evaluare, întocmite ca urmare a controalelor efecuate la unităţi sanitare cu care aceasta are relaţii contractuale, respectiv Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, Spitalul General C.F. Galaţi, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Sf. Ioan” Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

Ca urmare a încheierii contractelor de prestări servicii dintre Ioan Mariana şi unităţile sanitare menţionate, aceasta a obţinut în intervalul 2014 – 2020 foloase patrimoniale constând în încasarea sumei totale de aproximativ 646.100 Lei.

ANDRIEŞ IULIAN – Secretar General al Comunei Hălăuceşti, Judeţul Iaşi – INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 noiembrie 2018 – 18 decembrie 2020, în exercitarea funcţiei de Secretar General (funcţionar public de conducere), s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu fiica sa, consilier (funcţionar public de execuţie) la Compartimentul juridic şi stare civilă al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hălăuceşti, încălcând astfel prevederile art. 95, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003.

DUŢĂ ANDREI MARIAN – Ofiţer de poliţie în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni – INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 septembrie 2015 – 17 iulie 2018, a deţinut simultan cu funcţia publică cu statut special de ofiţer de poliţie în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi o altă funcţie în mediul privat, activităţile prestate în mediul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

NEGRU VASILE ROMEO – fost Agent şef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc – INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 ianuarie 2011 – 14 septembrie 2018, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia de agent şef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc şi alte funcţii în mediul privat aflate în legatură directă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public cu statut special.
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 293/2004.

BUDURU RODICA – Consilier în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 05 ianuarie 2017, întrucât deţine şi exercită simultan cu funcţia publică de consilier în cadrul D.G.A.S.P.C. şi funcţia de contabil în cadrul C.A.R. Protecţia Copilului Giurgiu, activităţile desfăşurate de către aceasta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

DOMNEA RODICA ANCA – Funcţionar public în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava – SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către DOMNEA RODICA ANCA, a infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017) şi respectiv, a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017). Astfel, în perioada 2014 – 2019, în exercitarea funcţiei publice a efectuat/participat la acţiuni de inspecţie fiscală la 8 operatori economici, aflaţi în portofoliul de clienţi ai unei societăţi comerciale care deţine în proprietate un autoturism dat spre închiriere soţului persoanei evaluate.

MIŞA ROXANA MONICA – fost Funcţionar public în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti – INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 noiembrie 2014 – 01 septembrie 2018, a deţinut simultan cu funcţia de inspector în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti – Administraţia Finanţelor Publice Sector 2 şi funcţia contractuală de consilier în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

STOIAN ADELA – Funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa – Direcţia Urbanism – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 05 aprilie – 21 iunie 2018, a întocmit în calitate de funcţionar public în cadrul Serviciului Autorizaţii în Construcţii, Direcţia de Urbanism – Primăria Municipiului Constanţa, 4 autorizaţii de construcţie având la bază documentaţia tehnică elaborată de societatea comercială la care soţul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

RONTEA ROMEO GABRIEL – fost Inspector urbanism în cadrul Compartimentului Urbanism, Primăria Comunei Prundu, Judeţul Giurgiu – INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2010 – 03 decembrie 2018, a exercitat simultan cu funcţia publică de inspector urbanism în cadrul Primăriei comunei Prundu şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriului PFA, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

În calitate de inspector urbanism în cadrul compartimentului Urbanism a încheiat un contract de novaţie între Primăria comunei Prundu şi propriul PFA, în baza căruia, în anul 2018, a încasat suma de 25.000 Lei.

IONESCU JENICA – Consilier superior în cadrul Serviciului Resurse Umane – Primăria Municipiului Drăgăşani – INCOMPATIBILITATE

În perioada 2017 – 2020, IONESCU JENICA a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia publică de consilier superior Resurse Umane în cadrul Primăriei Mun. Drăgăşani, jud. Vâlcea cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă (responsabil plasare pe piaţa muncii) în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către aceasta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

BUSUIOC SIMONA FLORENTINA – Inspector principal (contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Chiojdeni, Judeţul Vrancea – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 noiembrie 2011, întrucât deţine şi exercită simultan atât funcţia publică de inspector principal (contabil) în cadrul Primăriei comunei Chiojdeni, judeţul Vrancea, cât şi funcţia de contabil în cadrul Şcolii Gimnaziale Chiojdeni, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

NEAGU DOMNEL – Agent şef adjunct de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 31 ianuarie 2018, întrucât exercită simultan cu funcţia publică cu statut special şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unor societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIŞA ROXANA MONICA, RONTEA ROMEO GABRIEL şi NEAGU DOMNEL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: () c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”;

– art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

– art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „alin. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică”; alin. (2) lit. a) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

– art. 95, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „alin. (1) nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I; alin. (3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar;

– art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

– art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”;

– art. 178, alin. (1), lit. a) şi g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6) () g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

– art. 178, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „alin. (2) Constituie conflict de interese: lit. b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager”;

– art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b) -g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director”;

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice ()”;

– art. 51 din Legea nr. 293/2004, potrivit căruia „Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”.

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE