Publicat: 23 Septembrie, 2020 - 17:41
Share

.In conformitate cu prevederile OUG 75/2020,art.Il, astăzi ,la scadența termenului de 120 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței 75/2020 se naște dreptul polițiștilor activi și pensionati, de a li se calcula/recalcula salariile/soldele in functie de OUG 1/2017 cu aplicarea legii 153/2017, Anexa Vl ,în raport de ,,indicele gradului funcției ".

Din acest moment se nasc urmatoarele drepturi și obligații, astfel:

1.Obligația MAI, DGFC și Casei de pensii să calculeze/recalculeze salariile/soldele activilor și pensionarilor conf.og.1/2017 raportat la Anexa Vl din lg.153/2017

2. Dreptul polițiștilor activi și pensionari de a le fi calculate salariile/pensiile in raport de salariu minim pe economie cu aplicare legii 153/2017,Anexa Vl. În concluzie,începând de azi,Casa de pensii este îndreptățită de lege de a emite decizii  de recalculare a pensiilor în baza oug.75/2020,pentru că s-a îndeplinit conditia de baza din art.60 din legea 223/2015 - se majorează pensia ori de câte ori se majorează funcția activului".

De azi vor câștiga procesele și cei ce au solicitat să li se recalculeze pensiile în raport de OG.1/2017,pt că, începând cu oct.2020 se mărește salariul ,,activului ".În cazul în care MAI sau Casa de pensii ar nesocoti legea și nu ar proceda la aplicarea ei,pensionarii sunt în drept să ceară prin justiție respectarea ei.