5 iulie 2022

224.287 persoane angajate prin intermediul ANOFM în anul 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în anul 2021, au fost încadrate în muncă 224.287 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 decembrie 2021, 102.743 au peste 45 de ani, 43.597 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 35.732 au între 25 şi 35 de ani, iar 42.215 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 28.425 tineri NEET).

Grupa de vârstă Total raportat
Total general 224.287
< 25 ani 42.215
Între 25 şi 35 ani 35.732
Între 35 şi 45 ani 43.597
Peste 45 ani 102.743

Numărul femeilor încadrate este de 105.949, iar al bărbaţilor de 118.338, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 47,24 %, respectiv de 52,76%.
În funcţie de rezidenţă, 118.074 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 106.213 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (77.912), profesionale (51.042), gimnaziale (49.195), 23.949 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în anul 2021, 110.133 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Timiş ocupă primul loc (17.407), urmat de Bucureşti (15.152) şi Buzău (9.800).

În anul 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 451.337 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă sunt detaliate pe site-ul www.anofm.ro în secţiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Mai multe informaţii privind rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă ale ANOFM sunt disponibile pe www.anofm.ro, la secţiunea Programe, Statistici.

Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Secretariatul Consiliului de Administraţie