Publicat: 5 Decembrie, 2012 - 20:12


 Cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, sarbatorite în întreaga lume pe data de 5 Decembrie, directorul  Agentiei Nationale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, a  decernat certificatele de participare la sesiunea de formare derulată la sediul agentiei în perioada 5 - 11 Iunie 2012.

Obiectivul sesiunii de formare l-a reprezentat crearea unei reţele de persoane-resursă la nivelul comunităţilor locale, persoane informate şi instruite pentru a disemina informaţii corecte şi relevante în domeniul drogurilor.

Astfel, 23 de studenţi din cadrul Universităţii Spiru Haret au devenit voluntari antidrog, aceştia reprezentând primul val de beneficiari ai Manualului Informat, Dispus, Capabil, care va fi utilizat cu succes la nivelul întregii ţări.

Manualul, realizat de specialişti din cadrul Agentiei Nationale Antidrog şi cu sprijinul Asociaţiei pentru Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv din Bacău, a fost elaborat după rigori ştiinţifice, fiind destinat formatorilor Agentiei Nationale Antidrog, dar şi altor specialişti în domeniu.


Voluntariatul, ca activitate desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, reprezintă o formă de participare civică şi este modalitatea prin care se facilitează implicarea formalizată în viaţa socială. Activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale. Fiecare acţiune responsabilă şi în acord cu obiectivele instituţionale a voluntarilor antidrog conferă substanţă contribuţiei generale a societăţii civile la implementarea politicilor din domeniul drogurilor, dezvoltarea unor abordări inovatoare bazate pe o imagine realistă a nevoilor concrete de la nivelul comunităţii. De asemenea, acţiunile voluntarilor antidrog contribuie la continuitatea activităţilor iniţiate de sectorul guvernamental