1 octombrie 2022

2432 de persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Tulcea

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Până la data de 31.10.2021 ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost încadrate în muncă 2432 de persoane, dintre care 1277 de femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1127 au peste 45 de ani, 378 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 290 au între 25 şi 35 de ani, iar 637 sunt tineri sub 25 de ani (382 de tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1029 provin din mediul urban, iar 1403 de persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (937), urmate de cele cu studii gimnaziale (628). Numărul celor cu studii profesionale este de 561, iar cei cu studii primare sunt în număr de 201.

Dintre persoanele angajate în perioada menţionată, prin intermediul AJOFM Tulcea, 582 persoane au făcut parte din categoria persoanelor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, până la data de 31.10.2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6663 de persoane.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, puteţi accesa

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Tulcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea