23 iulie 2021

25 mai 2021 – Termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice

decl unica anaf
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Declarația unică se completează şi se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor
Codului fiscal.
Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii, în anul
2021, a declarației unice, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la
dispoziție mai multe modele pentru completarea acesteia, respectiv în cazul:
✓ persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse în
sistem real;
✓ persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse la
norma de venit;
✓ persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor
(contracte de închiriere în lei și valută);
✓ persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor
(contract de închiriere în lei);
✓ persoanelor fără venituri care optează pentru plata contribuției la
sănătate.
Fiecare model de completare poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale din Secțiunea asistenţă pentru
contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și
alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice. Acestea
conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor declarației unice în funcție de
venitul obținut.
Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita
sprijin organelor fiscale astfel:
✓ apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call
MINISTERUL FINANŢELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Str. Apolodor, nr. 17, sector 5,
Bucureşti, CP 050741
Tel./ fax :021/319.98.57
Email: presa@anaf.ro
www.anaf.ro
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
.r
– center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
✓ prin e-mail, accesând Formularul de contact
disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul
Spatjul Privat Virtual.
Recomandăm depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
✓ prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul
www.anaf.ro;
✓ prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe
portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura
organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
ANAF a creat pe portalul instituțional o rubrică în care se regăsesc toate
informațiile detaliate despre declarația unică (Ghid de completare, Formularul
212 pentru descărcare, baza legală etc.), aceasta putând fi accesată la acest link
https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm