Publicat: 22 Noiembrie, 2012 - 17:15
Share

Pe 17 Decembrie 1999, prin Rezoluţia nr. 54/134, Adunarea Generală ONU a declarat ziua de 25 Noiembrie - 'Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor'. Combaterea violenţei împotriva femeilor se află şi printre valorile ocrotite de Consiliul Europei. Aceasta trebuie să fie o prioritate la toate nivelurile, deoarece 'la nivel mondial violenţa domestică este principala cauza a mortalităţii la femeile între 19 şi 44 de ani, înaintea războiului, a cancerului sau a accidentelor rutiere' - declara Sandra Barnes, europarlamentar din Marea Britanie şi Raportor al Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa privind violenţa asupra femeilor.

 Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor - iar într-un cadru mai general a violenţei în familie - reprezintă, în România, o parte integrantă a politicii de stat pentru protecţia familiei şi de sănătate publică, constituind - şi pe mai departe - o prioritate de interes naţional, inclusiv de ordin legislativ. Se ştie că - la ora actuală - această problemă, ce face parte din sfera publică şi ne afectează pe toţi, a primit o soluţionare legislativă prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie modificată recent prin Legea nr.25/2012.

De asemenea, această prioritate a fost avută în vedere la promovarea 'Proiectului de Lege pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenţei domestice în România' - care a parcurs procedura legislativă şi se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, cu propunere de adoptare.

 La nivelul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, problematica eliminării violenţei împotriva femeilor a primit o atenţie specială şi prin înfiinţarea Subcomisiei pentru demnitate umană, cât şi prin preocuparea pentru perfecţionarea cadrului legislativ în materie - Comisia noastră acordând aviz favorabil proiectului de lege care a devenit 'Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie' - Legea nr.25/2012.