27 octombrie 2021

2,60 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM MURES în luna IULIE 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii Iulie, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă MUREŞ erau înregistraţi 6111 şomeri (din care 2938 femei), rata şomajului fiind de 2,60 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 2,76% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere/creştere cu 0,16 pp.

Din totalul de 6111 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM MUREŞ, 1765 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4346 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 4401 şomeri provin din mediul rural şi 1710 sunt din mediul urban.
Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 6.111
< 25 ani 871
între 25-29 344
între 30-39 1.254
între 40-49 1.713
între 50-55 923
peste 55 ani 1.006

Şomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mureş (46,96%), urmat de cei cu studii gimnaziale (23,06%), studii profesionale 12,24%, studii liceale 12,73%, studii superioare 4,06% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu şcoli postliceale sunt 0,95 %.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2862 persoane foarte greu ocupabile, 1465 greu ocupabile, 1294 mediu ocupabile, iar 490 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Mureş sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Mureş la adresa www.anofm.ro.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă MUREŞ