Publicat: 19 August, 2019 - 12:39
Share

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanţare aferente submăsurii 4.2a 'Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020). 

Sesiunea de depunere a proiectelor se desfăşoară în perioada 19 august 2019, ora 9.00 - 31 ianuarie 2020, ora 16.00. Precizăm că alocarea financiară pentru sesiunea anuală continuă este de 26.800.000 de euro, împărţită astfel: 
- 10.000.000 euro pentru îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creşterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe pieţele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale ( DI 3A);
- 16.800.000 euro pentru facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă (DI 6A).

Investiţiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate întreprinderilor de prelucrare şi comercializare a fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:
- modernizarea şi crearea de unităţi de procesare;
- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese tehnologice;
- creşterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
- îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
- creşterea numărului de locuri de muncă.

Prin submăsura 4.2a, sprijinul public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi 40% pentru întreprinderi mari. Valoarea finanţării acordate poate ajunge până la 1.500.000 de euro în funcţie de tipul de beneficiar şi de investiţia propusă prin proiect.

Cererile de finanţare se depun online, pe pagina oficială de internet a Agenţiei, www.afir.info. Toţi cei interesaţi au la dispoziţie pe site-ul AFIR, în pagina submăsurii 4.2a, întreaga documentaţie necesară depunerii proiectelor.

Precizăm că pragul minim de depunere a proiectelor de investiţii este de 10 puncte. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.2a este de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.