18 august 2022

28 octombrie 2021, a 50-a aniversare a grupului POMPIDOU

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Grupul de Cooperare Internaţională al Consiliului Europei în domeniul drogurilor şi al adicţiilor (Grupul Pompidou), înfiinţat în anul 1971 şi încorporat în Consiliul Europei în anul 1980, a fost gândit ca un cadru european de cooperare pentru combaterea consumului şi traficului de droguri.

Acest Grup este o organizaţie interguvernamentală, cu o abordare multidisciplinară, fiind implicate toate sectoarele în efortul de reducere a abuzului de droguri, inclusiv sănătate, asistenţă socială, educaţie, justiţie, cadru legislativ, sport şi tineret.

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) este membru cu drepturi depline încă din anul 2005, în baza Legii nr. 64 din 23 martie 2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de Cooperare Internaţională al Consiliului Europei în domeniul drogurilor şi al adicţiilor (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei.

Grupul Pompidou are, la nivelul experţilor, 6 platforme (grupuri) de lucru: Platforma de Tratament, Platforma de Cercetare, Platforma de Etică, Platforma de Prevenire, Platforma de Justiţie Penală şi Platforma Aeroporturi.

În anul 2021, Grupul Pompidou sărbătoreşte cea de-a 50-a aniversare, punând accentul pe drepturile omului în centrul politicii în materie de droguri. Acest an aniversar reprezintă o oportunitate de a continua drumul de succes în viitor, împreună cu statele membre şi partenerii Grupului.

Cea mai importantă caracteristică a aniversării este adoptarea preconizată a unui statut revizuit de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei.

Odată cu statutul său revizuit, Grupul Pompidou îşi consolidează relevanţa, atât prin valoarea adăugată rezultată în urma activităţilor desfăşurate, cât şi prin sporirea atractivităţii pentru potenţiale noi state membre – un prim pas important în acest sens fiind făcut prin aderarea Ucrainei (notificată oficial la 31 august 2021, în urma vizitei secretarului executiv la Kiev în perioada 12-13 iulie).

Grupul Pompidou va avea, astfel, 42 de state membre începând cu data de 1 ianuarie 2022 şi se preconizează că şi alte ţări, membre sau non-membre ale Consiliului Europei, se vor alătura în curând acestei iniţiative.

Evenimentul principal de celebrare a celor 50 de ani de la înfiinţarea Grupului Pompidou va avea loc la Centrul Pompidou din Paris, la data de 28 octombrie 2021, şi se va desfăşura în paralel cu ceremonia de decernare a Premiului European de Prevenire a Consumului de Droguri.

Sub deviza „Drepturile omului în centrul politicilor privind drogurile”, aniversarea este sărbătorită pe tot parcursul anului, printr-o serie de evenimente care au loc în Europa şi nu numai.