1 iulie 2022

3.541 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Mureş

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cursul anului 2021, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mureş au fost încadrate în muncă 3.541 persoane, dintre care 1.725 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1.708 au peste 45 de ani, 458 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 395 au între 25 şi 35 de ani, iar 980 sunt tineri sub 25 de ani (980 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.761 provin din mediul urban, iar 1.780 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (1.217), urmate de cele cu studii profesionale (853), studii gimnaziale (732). Numărul celor cu studii primare este de 266, al celor cu şcoli postliceale este de 106, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 367.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM MUREŞ, 1164 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 11.738 persoane.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă MUREŞ, puteţi accesa www.anofm.ro.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă MUREŞ