Publicat: 3 Septembrie, 2018 - 14:12
Share

Primăria Sectorului 3 prin Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale anunţă faptul că 30 septembrie este termenul limită până la care toţi posesorii de locuri de parcare de reşedinţă trebuie să îndeplinească toate condiţiile din noul regulament.

Reamintim faptul că Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a fost aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018.

De asemenea, termenul limită de 30 septembrie pentru îndeplinirea condiţiilor referitoare la licitaţia/atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a fost stabilit prin HCLS3 nr. 210/30.05.2018 privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului:

"Art.1 Pentru anul 2018, prin derogare de la prevederile Regulamentului privind atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018, se aprobă:

a) Acordarea unui termen de până la 30 septembrie pentru ca toţi posesorii de locuri de parcare să îndeplinească toate condiţiile din noul Regulament aprobat;

b) Locurile de parcare care au fost deţinute de către persoanele juridice până la data intrării în vigoare a noului Regulament vor putea fi atribuite direct, la cerere, persoanelor fizice care domiciliază la adresa sediului social al respectivei persoane juridice, dacă îndeplinesc condiţiile noului Regulament;

Art. 2 Autorizaţiile de parcare care şi-au pierdut valabilitatea prin neîndeplinirea condiţiilor din noul Regulament rămân valabile dacă se respectă termenul prevazut art.1, lit. a)''.

Condiţiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească posesorii autorizaţiilor deja emise sunt următoarele:

"Art. 2 Regula generală de atribuire a parcărilor de reşedinţă constă în atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare apartament."

"Art. 4 Pentru a putea obţine un loc de parcare în parcările de reşedinţă prin oricare dintre cele două modalităţi de atribuire prevăzute la Cap. 1,art 1,lit.e, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

1. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor de autoturisme, celor care deţin în folosinţă un autoturism în baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme deţinute în baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de deţinere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport impozitul să se datoreze către bugetul local al Sectorului 3, în baza prevederilor Codului fiscal şi să fie înregistrat în evidenţele fiscale ale DGITL Sector 3.

2. Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/rezidenţa dovedită cu documente de identitate (BI/CI) în imobilele care au arondate locurilor de parcare care sunt solicitate.

3. Persoanele fizice solicitante trebuie să nu figureze în evidenţele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 3 cu obligaţii de plată restante neachitate" (Toate impozitele şi taxele, inclusiv amenzi, datorate către bugetul local al Sectorului 3)

Aliniatul 5, art.8 "Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil''.

Menţionăm faptul ca neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018, până la data de 30.09.2018, va conduce, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulament, la pierderea valabilităţii autorizaţiei de parcare şi a dreptului de a mai folosi respectivul loc de parcare, acesta urmând a fi atribuit altor solicitanţi, în condiţiile prevăzute de Regulament.

Persoanele care nu îndeplineau condiţiile prezentate şi între timp s-au încadrat în formalităţi pot transmite on-line documentele doveditoare la adresa de e-mail relatii@ditl3.ro sau le pot depune la cele trei sedii ale Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 (str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5, Câmpia Libertăţii, nr. 36 şi str. Sfânta Vineri nr. 32).

Persoanele care se încadrau în condiţiile menţionate nu trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora, verificarea fiind realizată de către angajaţii DGITL Sectorul 3 în baza de date.

Regulamentul poate fi consultat la adresa: http://www.primarie3.ro/consiliu-local/hotarari-de-consiliu/.

Tag-uri Institutii: