Publicat: 9 Octombrie, 2015 - 10:29
Share

Iulian Jugan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a participat la a 31-a întâlnire ordinară a Comisiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării ce s-a desfășurat la Istanbul, Turcia, în perioada 7-8 octombrie 2015. 
    În cadrul întâlnirii de la Istambul care a avut ca subiecte principale, printre altele, Raportul de audit asupra activităţii Comisiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării pentru anul fiscal 2014/2015 și adoptarea bugetului pentru anul fiscal 2015/2016 şi a bugetului provizoriu pentru anul fiscal 2016/2017, delegaţia română a fost de acord cu adoptarea celor două proiecte de buget cu condiția menținerii nivelului contribuției naționale la nivelul actual.
În ceea ce privește discutarea amendamentelor la Memorandumul de Înţelegere cu Comisia pentru protecţia fluviului Dunărea, reprezentanții României au fost de acord cu propunerile de amendamente și au prezentat concluziile ultimei întâlniri a ICPDR care consideră Comisia Mării Negre ca cel mai important partener cu care trebuie să colaboreze.
De asemenea, s-au purtat discuții pe marginea proiectului de Acord cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, și a amendamentelor la Memorandumul de Înţelegere cu Comisia pentru protecţia fluviului Dunărea și s-au furnizat informaţii despre rezultatele pregătirii raportului de Stare a mediului Mării Negre şi a Raportului de implementare a Planului Strategic de Acţiune la Marea Neagră. Totodată, delegaţia română a susţinut introducerea unui punct de discuţie privind deşeurile marine precizând că acest subiect este parte a Directivei UE privind Strategia Marină.
Referitor la cooperarea cu organizațiile partenere delegația română a solicitat intensificarea colaborării cu ICPDR și cu Comisia Europeană.
 În încheiere, demnitarii MMAP și-au manifestat suportul pentru continuarea implicării Comisiei Mării Negre în proiectele de cercetare finanțate de Uniunea Europeană urmând a se avea în vedere promovarea unui proiect privind evaluarea stării mediului marin al Mării Negre. De menționat este și faptul că s-a procedat la alegerea Directorului executiv al Secretariatului Permanent al Comisiei.
Alături de secretarul de stat Iulian Jugan, s-au aflat Gheorghe CONSTANTIN, director, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Maria BANU, expert, Administraţia Naţională „Apele Române”.