Publicat: 18 Iunie, 2020 - 12:17
Share

La sfârşitul lunii mai, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea erau înregistraţi 2576 de şomeri (din care 1300 de femei), rata şomajului fiind de 3,13 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 3,30 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,17 pp.

Din totalul de 2576 de persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Tulcea, 843 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1733 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 1760 de şomeri provin din mediul rural şi 816 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 2576

< 25 ani 264

între 25-29 202

între 30-39 381

între 40-49 724

între 50-55 515

peste 55 ani 490

Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (43,28%), urmat de cei cu studii liceale (21,27%), iar 16,77% au studii primare. Şomerii cu nivel de studii medii - submedii reprezintă 97,05% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare sunt 2,95%.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 493 de persoane foarte greu ocupabile, 597 greu ocupabile, 1072 mediu ocupabile, iar 414 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea