24 octombrie 2021

3,28% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna mai 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii mai 2021, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistraţi 4307 şomeri (din care 2192 femei), rata şomajului fiind de 3,28 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 3,32 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 4307 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1998 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2309 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2821 şomeri provin din mediul rural şi 1486 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4307
< 25 ani 576
între 25-29 239
între 30-39 677
între 40-49 1125
între 50-55 871
peste 55 ani 819

Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,98 %), urmat de cei cu studii liceale (27,17 %), primare (18,25 %), profesionale (18,11 %), universitare (5,77 %), iar 1,72 % au absolvit învăţământul postliceal. Şomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,23 % din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare sunt 5,77 %.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 711 persoane foarte greu ocupabile, 1769 greu ocupabile, 1087 mediu ocupabile, iar 740 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan
Director Executiv

Întocmit,
Adina Preda, Consilier EURES