25 ianuarie 2022

3,32% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna aprilie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii aprilie 2021, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistraţi 4356 şomeri (din care 2212 femei), rata şomajului fiind de 3,32 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 3,51 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,19 pp.

Din totalul de 4356 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2109 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2247 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2821 şomeri provin din mediul rural şi 1535 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4356
< 25 ani 605
între 25-29 248
între 30-39 670
între 40-49 1127
între 50-55 891
peste 55 ani 815

Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,69 %), urmat de cei cu studii liceale (28,54 %), profesionale (18,20 %), primare (17,29 %), universitare (5,62 %), iar 1,66 % au absolvit învăţământul postliceal. Şomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,38 % din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare sunt 5,62 %.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 682 persoane foarte greu ocupabile, 1844 greu ocupabile, 1101 mediu ocupabile, iar 729 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan
Director Executiv

Întocmit,
Adina Preda, Consilier EURES