24 ianuarie 2022

3,36% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna februarie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii februarie, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea erau înregistraţi 2779 de şomeri (din care 1307 de femei), rata şomajului fiind de 3,36 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 3,18 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creştere cu 0,18 pp.

Din totalul de 2779 de persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Tulcea, 1021 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1758 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2004 de şomeri provin din mediul rural şi 775 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 2779

< 25 ani 389

între 25-29 127

între 30-39 431

între 40-49 846

între 50-55 667

peste 55 ani 319

Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (31,27%), urmat de cei cu studii liceale (26%), iar 23,85% au studii primare. Şomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 97,02% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare sunt 2,98%.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 696 de persoane foarte greu ocupabile, 919 greu ocupabile, 786 mediu ocupabile, iar 378 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea