Publicat: 10 August, 2012 - 11:33

Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare lansează programul de finanțare «PACT pentru COMUNITATE» prin care membrii comunităților locale mici și medii din sudul țării pot accesa fonduri pentru proiecte și servicii de dezvoltare a comunității lor.

În contextul în care fondurile existente în acest moment în România lasă prea puțin loc pentru abordarea dezvoltării comunitare cu scopul de a crea și/sau a sprijini dezvoltarea structurilor de societate civilă la nivel local, «PACT pentru COMUNITATE» promovează și susține iniţiativa membrilor comunităţilor rurale şi urbane mici și medii (până în 30.000 de locuitori) din sudul României.

«PACT pentru COMUNITATE» este o continuare a programului de bază al Fundației PACT, «Învățare, Participare, Încredere», de dezvoltare de organizații comunitare în sudul României. Ca program central extins, «PACT pentru COMUNITATE» se adresează comunităților mici și medii din zone rurale și urbane din sudul țării: atât grupurilor comunitare informale constituite din membri voluntari cu inițiativă ai comunităţilor locale, cât și organizaţiilor comunitare active existente (cu personalitate juridică sau grupuri comunitare informale), dezvoltate prin programele și proiectele Fundației PACT, ca și organizațiilor locale mici ale societății civile, constituite conform legii asociațiilor și fundațiilor.

Prin aceast apel de proiecte ne adresăm organizaţiilor non-profit și grupurilor informale constituite la nivel local, care acționează în comunități mici și medii din județele din sud (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), sud-est (Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) şi sud-vest (Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt) ale României.

Suma totală a finanțărilor alocate în cadrul acestei prime runde a Programului «PACT pentru COMUNITATE» se ridică la 40.000 USD.

Primul apel de proiecte din acest fond are 4 linii de finanțare diferite:
• Proiecte derulate în parteneriat – în cadrul acestei componente se vor finanța proiecte care vizează dezvoltarea capacității de lucru în parteneriat a organizațiilor comunitare, fie ele grupuri de inițiativă informale sau ONG constituite formal, prin proiecte de dezvoltare comunitară, antreprenoriat social și cultural sau alte forme ale economiei sociale; suma maximă alocată pentru proiectele finanțate în cadrul acestei componente este de 3000 USD.

• Schimburi de experiență și vizite de studiu – în cadrul acestei componente se vor finanța vizite de studiu sau schimburi de experiență între comunități locale, la nivel național, în beneficiul organizațiilor comunitare sau locale mici care vizează dezvoltarea comunității de care aparțin; suma maximă alocată pentru proiectele finanțate în cadrul acestei componente este de 2000 USD.
• Servicii – în cadrul acestei componente se vor finanța proiecte ce vizează dezvoltarea capacității organizaționale (interne și de lucru participativ cu comunitatea, cu factori relevanți la nivel local/județean și micro-regional) a organizațiilor comunitare active sau a altor organizații locale; suma maximă alocată pentru proiectele finanțate în cadrul acestei componente este de 2500 USD.
• Antreprenoriat social și cultural, economie socială – acestă componentă vizează inițiativele de antreprenoriat social, cultural și alte forme ale economiei sociale dezvoltate de organizații comunitare sau de alte ONG locale active în domeniul vizat, precum și de grupuri informale din comunitate; suma maximă alocată pentru proiecte finanțate în cadrul acestei componente este de 3000 USD.

Cererile de finanțare, împreună cu anexele necesare, se depun electronic (exclusiv) la adresa pactpentrucomunitate@fundatiapact.ro până la data de 5 septembrie 2012 (inclusiv), ora 24.00. Mai multe informații pe www.pactpentrucomunitate.ro.

Programul de finanțare „PACT pentru COMUNITATE” este dezvoltat de Fundația PACT cu sprijinul Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org).