30 noiembrie 2021

4,90 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Olt în luna OCTOMBRIE 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii Octombrie 2021, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, erau înregistraţi 7.859 şomeri (din care 3.520 femei), rata şomajului fiind de 4,90% .
Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 5,05 %, în această lună acest indicator a scazut cu 0,15 procente.

Din totalul de 7.859 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Olt, 1.317 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.542 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 6.289 şomeri provin din mediul rural şi 1.570 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 7.859
< 25 ani 1.070
între 25-29 225
între 30-39 953
între 40-49 2.044
între 50-55 1.734
peste 55 ani 1.833

Şomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,07 %), apoi somerii cu nivel liceal (24,09 %), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (19,50 %), iar 16,80 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meserii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,29 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,76 %.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1612 persoane foarte greu ocupabile, 3874 greu ocupabile, 2152 mediu ocupabile, iar 221 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt