Publicat: 9 Septembrie, 2019 - 12:00
Share

World Vision România a identificat 5 soluţii care ar reduce decalajele rural-urban la nivelul şcolilor. Programele "Şcoală după Şcoală", formarea constantă a profesorilor, educaţia parentală, digitalizarea şcolilor şi dezvoltarea infrastructurii sunt direcţiile principale spre care ar trebui să se îndrepte deopotrivă eforturile şi finanţările

* "Vreau o şcoală ca la ţară" este noua platformă World Vision România care va integra toate proiectele educaţionale

Astăzi, chiar în prima zi a anului şcolar 2019-2020, sistemul educaţional din România se confruntă în continuare cu probleme grave, iar decalajul dintre şcolile de la sat şi cele de la oraş rămâne unul profund. La nivel naţional, rata de părăsire timpurie a şcolii este de 27,1% în zonele rurale, comparativ cu media naţională de 18,1% şi media UE de 10,6%, conform raportului UE Monitorul Educaţiei şi Formării, 2018. Nivelul acestui indicator este departe de ţinta asumată de România pentru 2020, care este de 11,3%. Sărăcia şi excluziunea socială sunt de două ori mai mari la sate faţă de oraşe, iar copiii se chinuie să meargă la şcoală, deşi nevoile primare cum ar fi asigurarea hranei sau condiţiilor minime de trai nu le sunt îndeplinite şi nu beneficiază, de cele mai multe ori, de susţinerea părinţilor.

Cu toate acestea, şcoala de la ţară ar putea deveni o şcoală model, dacă ar exista eforturi susţinute şi resurse alocate în acest sens. World Vision România propune 5 soluţii pentru a reduce decalajele rural-urban şi pentru a rezolva problemele cu care şcolile din mediul rural se confruntă, soluţii integrate în noul program al Fundaţiei, "Vreau o şcoală ca la ţară", care va integra toate activităţile şi proiectele dedicate educaţiei:

1. Înfiinţarea, extinderea şi susţinerea financiară a programelor "Şcoală după Şcoală" la nivel naţional, cu scopul de a creşte prezenţa şcolară şi a reduce analfabetismul funcţional.

În viziunea World Vision România, programul trebuie să includă ore de afterschool şi o masă caldă. Astfel, copiii îşi fac temele într-un mediu supravegheat, cu ajutorul profesorilor şi îşi dezvoltă abilităţile de viaţă. În plus, masa caldă este importantă pentru că le oferă un meniu variat şi echilibrat pe care nu-l primesc acasă în mod constant şi îi ajută astfel să se concentreze mai bine la ore.

World Vision România a oferit în 2018 un total de aproximativ 230.000 de mese calde şi 460.000 de ore de afterschool, în programe desfăşurate de Fundaţie de tip Şcoală după Şcoală, dintre care cel mai important este Pâine şi Mâine (1281 de elevi înscrişi în program). "Pâine şi Mâine" le oferă copiilor din program o masă caldă pe zi (cu două feluri şi un desert) şi posibilitatea de a se pregăti în fiecare zi, timp de două ore, într-un program de tip "Şcoală după şcoală", sub coordonarea unui profesor angajat special pentru acest proiect.

World Vision continuă să sprijine copiii în parcursul educaţional şi la liceu, prin proiectul "Vreau în clasa a 9-a", care le oferă burse şcolare care acoperă costul cazării la cămin şi al transportului, workshopuri lunare de dezvoltare personală şi profesională, tabere de vară anuale (pentru mulţi copii, singurele şanse de a ieşi din comunitate), stagii de pregătire practică etc.

2. Programe de formare constantă a profesorilor şi atragerea celor mai competenţi în şcolile din mediul rural, care să conducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi la accesul echitabil la educaţie pentru copiii aflaţi în situaţii de risc.

Nu există sisteme de învăţământ performante cu profesori nepregătiţi. Însă, din păcate, există mari disparităţi în privinţa calificării cadrelor didactice între rural şi urban.

Conform studiilor World Vision România, s-a constatat o concentrare puternică a cadrelor didactice cu doctorat/cu gradul didactic I şi cu experienţă în unităţile de învăţământ din mediul urban, în timp ce în mediul rural mulţi profesori sunt la începutul carierei, cu şi fără definitivat şi, în mare parte, navetişti.

Formarea profesorilor în spiritul pedagogiei centrate pe elev reprezintă o preocupare constantă a World Vision România, peste 600 de cadre didactice beneficiind de programele desfăşurate de Fundaţie anul trecut. Acest tip de pedagogie îl învaţă pe elev să înveţe, îi oferă în primul rând competenţe şi mai puţin informaţii, îi stimulează curiozitatea şi îl implică în viaţa comunităţii. Parcursul de învăţare este unul interdisciplinar şi orientat spre formarea unor cetăţeni responsabili, capabili să se adapteze schimbărilor culturale şi tehnologice şi să răspundă provocărilor unei pieţe a muncii din ce în ce mai fluide.

3. Programe de educaţie parentală, care să aibă ca rezultat părinţi care să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul copilului

Experienţa de trei decenii în satele din România ne-a arătat că, pentru a-i educa pe copii, trebuie să-i educi mai întâi pe părinţi. Părinţii reprezintă un pilon important în educaţia copiilor. În familiile care se confruntă cu greutăţi şi lipsa banilor, copilul are nevoie de susţinerea necondiţionată a părinţilor pentru a-şi putea continua studiile. Părinţii sunt cei care trebuie să înţeleagă mai întâi importanţa şcolii, dar şi felul în care trebuie să vorbească, să se poarte şi să-şi ajute copilul în momente dificile. De aceea, peste 1200 de părinţi au primit anul trecut sfaturi de la specialişti pentru îmbunătăţirea relaţiei cu cei mici, în cadrul programelor World Vision.

4. Digitalizarea şcolilor, cu scopul de a face educaţia mai atractivă, adaptată vremurilor actuale, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Cel mai important proiect de educaţie digitală al Fundaţiei World Vision este "Şcoala din valiză", finanţat de Fundaţia Vodafone România. Scopul proiectului este încurajarea elevilor din opt şcoli din mediul rural să înveţe cu ajutorul echipamentelor digitale şi al unei platforme interactive de e-learning (https://www.scoaladinvaliza.ro/). Profesorii participanţi la program au primit câte o valiză (dintr-un total de 10) ce conţine câte 25 de tablete, un laptop, un videoproiector, un sistem audio, un sistem de încărcare a echipamentelor, un router wi-fi şi un modem 4G. Platforma www.scoaladinvaliza.ro oferă acces la resurse educaţionale şi găzduieşte de asemenea lecţiile create de profesori, care pot fi utilizate de oricine se înregistrează pe site.

Proiectul are un total de 3.289 de beneficiari - copii, cadre didactice, părinţi şi voluntari.

5. Infrastructură şcolară adecvată zilelor noastre şi nevoilor copilului

Copiii din mediul rural au dreptul la condiţii decente de învăţare: şcoli cu apă curentă şi curent electric, şcoli reabilitate, cu toalete în interior, confort termic, igienă corespunzătoare, şcoli care să funcţioneze în clădiri păzite, sigure, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Eforturile autorităţilor locale şi centrale ar trebui să se concentreze pe asigurarea acestor condiţii minime.

Despre World Vision România
World Vision România este o organizaţie neguvernamentală care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 28 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc.

Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi membrilor acestora pentru a realiza o viaţa implinită pentru fiecare copil.

Tag-uri Institutii: