20 octombrie 2021

52.400 de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate şi 22.600 sunt total lipsiţi de îngrijirea părinţilor

Sad crying caucasian little girl

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Dintre cei 75.136 de copii cu părinţii plecaţi să muncească în afara ţării, 22.662 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părinţilor, având ambii părinţi sau părintele unic susţinător plecat peste hotare. Pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar, Organizaţia Salvaţi Copiii deschide şase noi programe locale în Regiunea Sud-Est, în judeţele Constanţa şi Tulcea, în cadrul proiectului „Măsuri integrate de prevenire a abandonului şcolar şi protecţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”, având ca partener asociaţia Şcoala de Valori.

Datele oficiale procesate la finalul anului 2020 (1) arată că Regiunea Sud-Est are 11.574 copii rămaşi singuri acasă, dintre care 3.036 copii doar în judeţul Constanţa şi alţi 1.028 în judeţul Tulcea.

Cercetările realizate de Salvaţi Copiii au arătat că, în urma plecării părinţilor la muncă în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăţi emoţionale, sociale şi educaţionale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de riscul de abandon şcolar, este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puţin un părinte plecat pentru o perioadă de minim şase luni (2).

„Copiii rămaşi singuri acasă trăiesc o traumă aproape invizibilă, care are repercusiuni asupra întregii lor vieţi, emoţionale, educaţionale, sociale. Sunt copii care trebuie să accepte absenţa părintelui şi care au nevoie de sprijin emoţional, pentru a face faţă situaţiei.”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

În acest context, proiectul „Măsuri integrate de prevenire a abandonului şcolar şi protecţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate” vizează stimularea participării la educaţie şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de excluziune socială pentru copii din judeţele Constanţa şi Tulcea ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

Noile programe se derulează în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului ” Măsuri integrate de prevenire a abandonului şcolar şi protecţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman cod SMIS 139634, este de 4,776,502.76 lei, din care valoare cofinanţare UE: 4.060.027,30 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 716.475,46 lei.

Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas şi comunităţilor locale, în cadrul proiectului vor fi derulate următoarele intervenţii:

1. Servicii de suport educaţional şi psihologic, activităţi recreative şi de socializare, incluzând şi tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinţi.

2. Activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională pentru copii pentru a-i sprijini să-şi antreneze potenţialul şi să-şi aleagă o carieră potrivită profilului individual şi cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii, realizate de asociaţia Şcoala de Valori.

3. Oferirea de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor de suport educaţional şi de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală).

4. Program de educaţie parentală şi consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii.

5. Dotarea şcolilor implicate cu materiale şi echipamente sportive.

6. Crearea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituţionale copiilor în 5 localităţi, stimularea creării de structuri comunitare consultative.

7. Campanie regională de informare şi conştientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă: producţie şi difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare şi conştientizare pentru elevi, cadre didactice, părinţi/persoane în grija cărora au rămas copiii/părinţi care intenţionează să plece la muncă în străinătate/membri ai comunităţii, masă rotundă cu specialişti din domeniul educaţiei şi asistenţei sociale.

8. Cercetare regională pentru estimarea incidenţei fenomenului şi efectelor sociale ale acestuia.

În cadrul proiectului, vor beneficia de activităţi directe de suport cel puţin 1.727 de persoane: cel puţin 273 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, 164 părinţi/persoane care au copiii în grijă, 900 de copii din aceleaşi şcoli, 120 de specialişti şi 270 de membri ai comunităţii din locaţiile vizate în proiect. Totodată, campaniile de informare şi conştientizare din proiect vor viza peste 400.000 de persoane.

Colaboratori: Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanţa, Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari, Constanţa, Liceul Cobadin, Constanţa, Şcoala Profesională „Danubius” Tulcea, Şcoala Gimnazială Nr.12 Tulcea, Şcoala Gimnazială Turcoaia, Tulcea, Direcţii de asistenţă socială/Servicii publice de asistenţă socială din localităţile mai sus menţionate.

Pe lângă acest proiect, Salvaţi Copiii lansează alte patru proiecte similare destinate educaţiei şi protecţiei copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Per total, în cele 5 proiecte vor fi dezvoltate 32 programe locale în 10 judeţe, care vor avea ca beneficiari direcţi : 8.770 de persoane, din care 5.950 de copii (copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi alţi copii din aceleaşi şcoli) şi 2.820 de adulţi (părinţi/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialişti şi membri ai comunităţii). Campaniile de informare şi conştientizare vor viza peste 2.000.000 de persoane.