7 iulie 2022

5,4% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Mehedinţi la sfârşitul lunii martie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii martie 2022, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi erau înregistraţi 5.450 şomeri (din care 2.530 femei), rata şomajului fiind de 5,4%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 5,5%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,1 pp.

Din totalul de 5.540 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Mehedinţi, 779 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.671 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 4.648 şomeri provin din mediul rural şi 802 din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă – Stoc la finele lunii martie 2022

Total – 5.450
sub 25 ani – 367
între 25-29 – 244
între 30-39 – 776
între 40-49 – 1.533
între 50-55 – 1.275
peste 55 ani – 1.255

Şomerii cu studii gimnaziale (2.204) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mehedinţi (40,44%), urmaţi de cei cu studii primare (1.636, 30,02%), studii liceale (866, 15,89%), studii profesionale (612, 11,23%), studii superioare (76, 1,39%) şi studii postliceale (56, 1,03%).

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, funcţie de vârsta acestora, se prezintă astfel: 1.598 persoane foarte greu ocupabile, 2.842 greu ocupabile iar 1.010 mediu ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Director executiv
Ioan SURU

Consilier superior
Mihail Sorin MARINESCU