5 iulie 2022

5,5% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Mehedinţi la sfarsitul lunii decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La sfârşitul lunii decembrie 2021, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi erau înregistraţi 5.641 şomeri (din care 2.382 femei), rata şomajului fiind de 5,5%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 5,6%, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,1pp.

Din totalul de persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Mehedinţi, 1.010 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.631 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 4.650 şomeri provin din mediul rural şi 991 din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii decembrie 2021

Total 5.641

< 25 ani 415

între 25-29 191

între 30-39 790

între 40-49 1.610

între 50-55 1.300

peste 55 ani 1.335

Şomerii cu studii gimnaziale (2.160) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mehedinţi (38,29%), urmati de cei cu studii primare (1.703, 30,19%), studii liceale (961, 17,04%), studii profesionale (645, 11,43%), studii superioare (99, 1,76%) si studii postliceale (73, 1,29%).

Structura şomerilor inregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, functie de vârsta acestora, se prezintă astfel: 1.500 persoane foarte greu ocupabile, 2.633 greu ocupabile, 1.324 mediu ocupabile, iar 184 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Director executiv
Ioan SURU

Consilier superior
Mihail Sorin MARINESCU