29 iunie 2022

60 de primării din judeţul Botoşani au încheiat contracte de servicii pentru realizarea de lucrări cadastrale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cele 60 de primării au semnat contracte de prestări servicii pe baza contactelor de finanţare încheiate cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Botoşani pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, gratuit pentru cetăţeni.

Fondurile provin din cea de-a şaptea etapă de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, lansată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Lucrările vor fi realizate în baza Regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI nr. 1/2020.

Conform legislaţiei, Agenţia Naţională de Cadastru Publicitate Imobiliară va efectua plăţile către primării după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro.

De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.